Provided by: kde-l10n-nb_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Et program som fletter en gitt bokmerkeliste inn i
    brukerens bokmerkeliste.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt-valg...] [KDE-valg...] {mappe}

BESKRIVELSE

    kbookmarkmerger er et program som fletter en gitt bokmerkeliste inn i
    brukerens bokmerker. Hvis brukeren ikke har noen bokmerker enna blir
    det opprettet en ny bokmerkeliste og de gitte bokmerkene blir satt inn
    i lista. Mens flettingen skjer holder kbookmarkmerger styr pa hvilke
    filer som er blitt flettet inn i tidligere kjoringer, sa ingen
    bokmerker blir lagt inn i brukerens bokmerkeliste mer enn en gang. Hvis
    KDE kjorer mens kbookmarkmerger kjores far KDEs bokmerkesystem vite om
    alle endringer i brukerens bokmerker, slik at alle programmer som
    bruker denne informasjonen (dvs. Konqueror) far tak i endringene
    oyeblikkelig.

    Den tradisjonelle maten a forsoke a ordne noe slikt var a bruke noye
    oppbygde strukturer for hjemmemapper nar nye brukere ble opprettet,
    slik at brukeren fikk en standard bokmerkeliste. Problemet med dette er
    at etter at brukerkontoen er opprettet kan ikke nye bokmerker spres til
    brukerne.

    Denne mekanismen er til nytte for systemadministratorer som vil dele ut
    et bokmerke som peker pa et bestemt dokument (viktige merknader om
    systemet, for eksempel). Distributorer kan ogsa dra nytte av det, for
    eksempel ved a legge til bokmerkefiler i programpakkene de leverer, som
    kbookmarkmerger fletter inn i brukerens bokmerkeliste nar pakka
    installeres. Pa den maten kan dokumentasjon som leveres med en
    programpakke lett finnes og vises straks etter at pakka er installert.

    Den eneste parameteren som kbookmarkmerger trenger er navnet pa en
    mappe som skal gjennomsokes etter bpkmerkefiler. Alle filer i den
    oppgitte mappa blir undersokt etter bokmerker som skal flettes inn i
    brukerens oppsett. Filene i mappa skal vaere gyldige XBEL-filer.

SE OGSoa

    Konqueror-hoandboka[1]

EKSEMPLER

      espen@nusse:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Fletter alle bokmerker lagret i /usr/local/extra-bookmarks inn i espens
    bokmerkeliste.

STANDARDER

      XBEL-spesifikasjon[2]

RESTRIKSJONER

    Nar det skal bestemmes om en gitt bokmerkefil alt er blitt flettet inn
    i brukerens liste eller ikke, sa ser kbookmarkmerger bare pa filnavnet
    til bokmerkefila - innholdet sjekkes ikke i det hele tatt. Dette betyr
    at om en bokmerkefil blir endret etter at den er flettet inn i en
    brukers bokmerker, sa blir ikke ny fletting utlost igjen.

    Merk ogsa at hvis en bruker endrer et bokmerke som ble flettet inn i
    hans oppsett, sa blir den opprinnelige bokmerkefila uendret.

FORFATTER

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. Konqueror-handboka
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL-spesifikasjon
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/