Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    BitchX - zaawansowany klient Internet Relay Chat

SK/LADNIA

    BitchX [-aAbdfqxvBFRZP] [-R tty][-H nazwa_hosta] [-c kanal] [-p port]
    [-r plik] [-n ksywa] [-l plik] [-L plik] [ksywa] [lista serwerow]

OPIS

    BitchX jest bardzo zmodyfikowanym klientem ircII. Zawiera wiele rzeczy
    takich jak wbudowane oferowanie CDCC (XDCC), wbudowana ochrona przed
    flood-em, itd. Latwiejszym jest pisanie skryptow pod BitchX poniewa w
    przeciwiestwie do czystego, vanilla ircII, polowa skryptu nie musi by
    powicona na zmiany wygldu ircII. Zawiera te wiele nowych udogodnie,
    takich jak skanowanie portow, zaawansowany TCL, odtwarzacz CD, klient
    poczty elektronicznej, odlczanie od terminala sterujcego, itp.

    BitchX - Bazuje na EPIC Software Labs epic ircII (1998).  Wersja
    (BitchX-75p2-8) -- Data (19980708).

    Ta strona jest zmodyfikowan wersj istniejcej strony dla Debiana,
    poniewa byla przestarzala, a potrzebna byla jaka nowsza.

OPCJE

    -A   Nie wywietla pocztkowej grafiki ansi.

    -R <tty>
       Nadmierne przywracanie odwieszonych procesow, nie uywane obecnie

    -H <nazwa_hosta>
       Uywa wirtualnej nazwy hosta, jeli to tylko moliwe.

    -c <kana/l>
       Automatycznie wchodzi na kanal <kana/l> po podlczeniu si do
       serwera

    -b   Laduje .bitchxrc lub .ircrc po podlczeniu si do serwera.

    -p <port>
       Uywa <port> do zainicjowania polczenia z serwerem (normalnie
       6667).

    -f   Mowi BitchX-owi o tym, e twoj terminal  uywa  sterowania
       przeplywem (^S/^Q), wic BitchX nie powinien uywa tych kodow.

    -F   Mowi BitchX-owi o tym, e twoj terminal nie uywa sterowania
       przeplywem (co jest opcj domyln).

    -d   Instruuje, e uywamy "glupiego" terminala.

    -Z   Uywa adresu NAT podczas wykonywania dcc. Pozwala ci okreli twoj
       prawdziwy adres jeli uywasz maszyny bdcej NAT-owan (tlumaczenie
       adresow). Jeli np.  twoj adres jest mapowany N-do-M (IP-
       masquerading jest szczegolnym przypadkiem tlumaczenia adresow w
       stylu    N-to-1).     Odwied     http://www.csn.tu-
       chemnitz.de/HyperNews/get/linux-ip-nat.html po wicej informacji
       na ten temat.

    -P   Wlcza lub wylcza tworzenie pliku pid.ksywa dla dzialajcego
       programu.

    -q   Nie laduje przy starcie pliku ~/.ircrc

    -r <plik>
       Czyta  <plik> by otrzyma list serwerow IRC.  <plik> jest
       oddzielon bialymi znakami list nazw serwerow.

    -n <ksywa>
       Ustawia twoj ksywk na <ksywa>.

    -a   Uywa domylnej listy serwerow podanej w linii polece.

    -x   Uruchamia BitchX w trybie ledzenia (debug mode).

    -v   Pokazuje numer wersji.

    -B   Zmusza BitchX by wykonal fork i powrocil do powloki.

    -l <plik>
       Uywa <pliku> zamiast .ircrc

    -L <plik>
       Uywa <pliku> zamiast .ircrc i korzysta z rozszerze $ .

ZOBACZ TAKE

    Jak wszystkie klienty  IRC  BitchX  posiada  mnostwo  wewntrznej
    dokumentacji. Sprobuj czasem uy opcji /help Jest tam rownierz mnostwo
    innego typu rzeczy w twoim katalogu instalacyjnym, pod nazw docs

PLIKI

    /usr/local/lib/irc/
       Globalny, systemowy katalog konfiguracyjny.

    ~/.BitchX/BitchX.sav
       Osobisty plik konfiguracyjny.

    ~/.BitchX/BitchX.ircnames
       Domylne, losowo wybierane prawdziwe imiona.

    ~/.BitchX/BitchX.formats
       Osobiste formaty wywietlania BitchX-a.

    ~/.BitchX/BitchX.reasons
       Domylna losowa wiadomo przy kopaniu.

    ~/.BitchX/BitchX.quit
       Domylna losowa wiadomo przy wyjciu.

    ~/.Bitchx/BitchX.help
       Plik pomocy uytkownika.

    ~/.Bitchx/screens
       Pami dla BitchX-owych sesji screen.

ORYGINALNY AUTOR STRONY MAN

    Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

ODPOWIEDZIALNY ZA NOWE WERSJE

    Robert Durdle <dragoon@nightmail.com>

Autor BitchX-a

    Colten Edwards <panasync@bitchx.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.