Provided by: xine-console_0.99.6-1_i386 bug

NAZWA

    aaxine - odtwarzacz wideo ASCII art

SK/LADNIA

    aaxine   [opcje-aalib]   [-A<sterownik-dwiku>]  [-a<kanal-dwiku>]
    [-R<detekcja-wg>] [MRL...]

OPIS

    Ta strona manuala opisuje program aaxine.  Aaxine to, bazowany na
    bibliotece aalib, frontend do libxine, odtwarzacza DVD/multimediow.

    aaxine jest dla tych ktorzy nie maj karty wideo wysokiej jakoci, ale
    chc obejrze DVD na ich starym, dobrym terminalu VT100 ;-)

    Tak jak xine, aaxine odtwarza sekwencje MPEG (audio and video),
    elementarne sekwencje MPEG (np. pliki .mp3 lub .mpv), pliki avi (uywajc
    kodekow win32) , (S)VCD i DVD. Krotko - wszystko to co wspiera xinelib.

OPCJE

    Program naladuje skladni wiersza polece w stylu GNU, z dlugimi nazwami
    opcji zaczynajcymi si od podwojnego mylnika (`-'). Lista opcji jest
    zebrana poniej. Pelnego opisu szukaj w dokumentach README_pl i FAQ_pl
    w katalogu /usr/share/doc/xine-ui lub na stronie glownej xine.

    -h, --help
       Pokazuje list opcji i dostpnych sterownikow wyjcia (wtyczek).
       Wielki bukiet opcji i dostpnych sterownikow wyjcia (wtyczek)
       jest udostpniany przez aalib. Prosz si odnie do dokumentacji
       aalib.

    Pozostale opcje, nazwane opcjami AAXINE: gdy s wylistowane przez
    "aaxine --help", s wytlumacznoe poniej.

    -A, --audio-driver <id>
       Uyj  podanego sterownika audio. Dostpne sterowniki mog by
       wywietlone przez "aaxine --help"

    -a, --audio-channel #
       Uyj  podanego  kanalu  dwikowego.  Kanaly  s  sekwencyjnie
       ponumerowane od 0 dla pierwszego kanalu audio.

    -R, --recognize-by [option]
       Okrela sposob w jaki xine probuje rozpozna typ sekwencji. Moliwe
       opcje to:
       default: najpierw po zawartoci, potem po rozszerzeniu,
       revert: najpierw po rozszerzeniu, potem po zawartoci
       content: tylko po zawartoci,
       extension: tylko po rozszerzeniu.
       Jeeli -R jest podany bez dodatkowej opcji, wybierany jest
       'revert'.

MRL

    MRL jest podobny do URL w Twojej przegldarce internetowej. One opisuj
    medium z ktorego naley czyta. Poprawnym MRL moe by nazwa pliku, lub
    jeden z:
    file:/<cieka>
    fifo:/<cieka>
    stdin:/
    dvd:/<tytu/l>.<cz>
    vcd:/<numercieki>
    tcp://<host>:<port>
    rtp://<host>:<port>
    udp://<host>:<port>
    mms://<host>...
    http://<host>

    Mona zdefiniowa kilka MRL, aby odtwarza jak ilo nastpujcych po sobie
    sekwencji. Dodatkowo podane MRL pozwalaj na okrelenie dodatowych typow
    nonikow. Te wymienione powyej s dostpne wraz z libxine.
    Po separatorze # moesz doda kilka parametrow strumienia:

    novideo
       Obraz bdzie ignorowany

    noaudio
       Dwik bdzie ignorowany

    nospu Subobrazy bd ignorowane

    demux:<demux nazwa>
       Podaj nazw demultipleksera ktora ma by uyta

    volume:<level>
       Ustaw glono dwiku

    compression:<level>
       Ustaw dynamiczny zakres kompresji dwiku

    <config entry>:<config value>
       Przypisz now warto do jakiegokolwiek wpisu konfiguracji

KLAWISZE KONTROLNE

    Wiele funkcji moe by kontrolowanych przez nacinicie odpowiednich
    klawiszy. Skroty klawiszowe to:

    <RETURN> / R
       Odtwarzanie

    <SPACE> / P
       Pauza

    0   Przeskocz do pocztku bierzcego strumienia

    1 .. 9 Przeskocz do 10%..90% bierzcego strumienia

    <PgUp> Przeskocz do poprzedniego strumienia na licie odtwarzania

    <PgDown>
       Przeskocz do nastpnego strumienia na licie odtwarzania

    +   Wybierz nastpny kanal dwiku (moe potrwa do kilku sekund)

    -   Wybierz poprzedni kanal dwiku

    Q   Zakocz

B/LDY

    oczywicie, adnych ;-) No dobrze, jakie na pewno s. Moesz prawdopodobnie
    poprosi o pomoc, (i zglosi bldy) na naszej licie dyskusyjnej pod
    adresem <xine-user@lists.sf.net>.

ZOBACZ R'OWNIE

    xine(1), http://xine.sf.net, <http://xine.sourceforge.net/> http://aa-
    project.sf.net/aalib, <http://aa-project.sourceforge.net/aalib/> xine-
    lib(3)

AUTOR

    Siggi Langauf for the xine project.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2001 The xine project

T/LUMACZENIE

    Bartlomiej Muryn <_4ever_@irc.pl>