Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    access - okrela czy dostp do pliku jest moliwy

SK/LADNIA

    access -tryb plik

OPIS

    Pomylnie koczy prac, jeeli plik jest dostpny z podanymi prawami. Tryb
    to jedna lub wicej liter sporod rwx, gdzie r to prawo odczytu, w
    zapisu, a x wykonania.

    Access i test roni si tym, e to drugie patrzy na bity praw, podczas gdy
    pierwsze z nich sprawdza uywajc wywolania systemowego access(2).
    Ronica uwidacznia si, gdy system plikow zostanie zamontowany w trybie
    tylko do odczytu.

OPCJE

    access przyjmuje nastpujce opcje dodatkowe:

    --help Wywietla tekst pomocy i koczy prac.

    --version
       Wywietla informacje o wersji i koczy prac.

ZOBACZ TAKE

    access(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.