Provided by: apt-utils_0.8.16~exp5ubuntu13_i386 bug

NAME

    apt-sortpkgs - Narzdzie uytkowe do sortowania plikow indeksu

SYNOPSIS

    apt-sortpkgs [-hvs] [-o=opcja_konfiguracji] [-c=plik] plik...

OPIS

    apt-sortpkgs bierze plik indeksu (Source lub Packages) i sortuje
    rekordy po nazwie pakietu. Posortuje take pola w kadym rekordzie,
    zgodnie z wewntrznymi zasadami sortowania.

    Wyjcie programu jest wypisywane na standardowe wyjcie, wejcie musi
    pochodzi z pliku.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii polece mog by ustawione w pliku konfiguracyjnym.
    Ponisze opisy wskazuj, ktor opcj w pliku konfiguracyjnym naley ustawi.
    W przypadku opcji logicznych, mona uniewani ustawienia pliku
    konfiguracyjnego, uywajc -f-, --no-f, -f=no albo czego podobnego.

    -s, --source
      Uywa kolejnoci pol indeksu pliku Source. Pozycja w pliku
      konfiguracji: APT::SortPkgs::Source.

    -h, --help
      Wywietla krotkie informacje o uyciu.

    -v, --version
      Wywietla wersj programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcj konfiguracji. Pozwala ustawi dowoln opcj konfiguracji.
      Skladnia jest nastpujca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option mona poda
      wielokrotnie - do ustawiania ronych opcji.

ZOBACZ TAKE

    apt.conf(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-sortpkgs zwraca zero, gdy zakoczylo si pomylnie, 100 - w przypadku
    bldu.

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[1]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda robert@debian.org,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    akfedux@megapolis.pl, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zesp'o/l APT

NOTES

    1. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt