Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    arch - wydrukuj architektur maszyny

SK/LADNIA

    arch

OPIS

    arch jest rownowany do uname -m

    Na dzisiejszych systemach linuksowych arch drukuje "i386", "i486",
    "i586", "alpha", "sparc", "arm", "m68k", "mips", "ppc".

ZOBACZ TAKE

    uname(1), uname(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.