Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    GNU as - przenony asembler GNU

SK/LADNIA

    as [-a[dhlns][=file]] [-D] [--defsym SYM=VAL] [-f] [-I path] [-K] [-L]
    [-M | --mri] [-o objfile] [-R] [-v] [-w] [-- | files...]

    opcje i960:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB|-ACC|-AKA|-AKB|-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    opcje m680x0:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]

OPIS

    GNU as jest tak naprawd rodzin asemblerow.  Jeli uywasz (uywale)
    asemblera GNU na danej architekturze, powiniene znale calkiem podobne
    rodowisko na innej architekturze. Kada wersja ma wiele wspolnego z
    innymi, wlaczajc w to format plikow obiektowych, wikszo dyrektyw
    asemblera i skladni asemblera.

    Dla informacji o dyrektywach uywanych przez GNU as, zobacz wpis `as' w
    info (lub podrczniku Using as: The GNU Assembler).

    as ma przede wszystkim na celu asemblowanie produktow kompilatora GNU C
    Compiler gcc dla uytku linkera ld. Mimo to, probowalimy sprawi, by as
    asemblowal poprawnie wszystko, co natywny asembler asemblowa powinien.
    Nie znaczy to, e as bdzie zawsze uywal takiej samej skladni, jak inne
    asemblery  tej  samej  architektury;  na  przyklad  znamy  wiele
    niekompatybilnych wersji skladni asemblera 680x0.

    Za kadym razem, gdy uruchamiasz as asembluje on dokladnie jeden program
    rodlowy. Program rodlowy zloony jest z jednego, lub wicej plikow.
    (Standardowe wejcie jest take plikiem.)

    Jeli as nie otrzyma adnej nazwy pliku, probuje czyta dane  ze
    standardowego wejcia, ktore jest zwykle twoim terminalem. Bdziesz
    musial wcisn ctl-D aby powiedzie asemblerowi as e nie ma ju nic do
    asemblowania Uyj `--' jeli potrzebujesz wyjtkowo nazwa standardowe
    wejcie w swojej linii komend.

    as moe wypisywa ostrzeenia i informacje o bldach do pliku standardowego
    bldu (zwykle twoj terminal). Nie powinno si tak dzia, kiedy as jest
    uruchamiany automatycznie przez kompilator. Ostrzeenia informuj o
    probach,  po ktorych as potrafi jeszcze asemblowa program; bldy
    informuja o cikim problemie, ktory przerywa asemblacj.

OPCJE

    -a   Wlcz listingi asemblerowe. Jest wiele podopcji.  d opuszcza
       dyrektywy debuggujce. h wlcza wysokopoziomowy kod rodlowy; jest
       to dostpne tylko jeli plik rodlowy mona znale, a kod byl
       skompilowany z opcj -g.  l wlcza listing asemblerowy.  n
       opuszcza przetwarzanie form. (? omits forms processing) s wlcza
       listing symboli.  = file ustawia nazw pliku z listingiem; musi
       to by ostatnia podopcja. Domylnymi podopcjami s hls.

    -D   Ta opcja jest przyjmowana tylko dla kompatybilnoci skryptowej z
       wywolaniami innych asemblerow; nie ma adnego wplywu na as.

    --defsym SYM=VALUE
       Definiuje symbol SYM na warto VALUE przed asemblacj pliku
       wejciowego. VALUE musi by stal liczbow. Podobnie jak w C,
       przedrostek 0x wskazuje na warto szesnastkow, poprzedzajce 0
       warto osemkow.

    -f   ``szybko''--pomi preprocesowanie (zalo, e rodlo jest produktem
       kompilatora).

    -I path
       Dodaj path do listy przeszukiwanej dla dyrektyw .include

    -K   Wywietlaj ostrzeenia, jeli tabele ronic zmienily dla dlugich
       skokow. (? Issue warnings when difference tables altered for
       long displacements.)

    -L

       Zachowaj (w tablicy symboli) symbole lokalne zaczynajce si od
       `L'

    -M, --mri
       ASembluj w trybie kompatybilnoci MRI.

    -o objfile
       Nazwij plik obiektowy, produkt as

    -R   Zalo sekcj danych na sekcj tekstu (? Fold data section into text
       section)

    -v   Wywietl wersj as

    -W   Zaniechaj komunikatow ostrzegawczych

    -- | files...
       Pliki rodlowe do asemblacji, lub standardowe wejcie (--)

    -Avar (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.)  Podaj, ktory wariant
       architektury 960 jest celem.

    -b   (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.)  Dodaj kod do zebrania
       statystyk o pobranych galziach.

    -no-relax
       (Gdy skonfigurowane dla Intela 960.) Nie zmieniaj instrukcji
       compare-and-branch dla dlugich skokow; (? Do not alter compare-
       and-branch instructions for long displacements) gdy to niezbdne,
       wyrzu bld.

    -l   (Gdy skonfigurowane dla Motoroli 68000).
       Skro referencje do niezdefiniowanych symboli do jednego slowa,
       zamist dwoch.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Gdy skonfigurowane dla Motoroli 68000).
       Podaj, jaki procesor rodziny 68000 jest celem (domylnie 68020).

    Opcje mog by w dowolnym porzdku i mog by przed, za, lub pomidzy nazwami
    plikow. Kolejno nazw plikow ma znaczenie.

    `--' (dwa lczniki) oznaczaj wyjtkowo plik standardowego wejcia jako
    jeden z plikow przeznaczonych as do asemblacji.

    Poza `--' kady argument linii komend zaczyna si od lcznika (`-') jest
    opcj. Kada opcja zmienia zachowanie as.  adna z opcji nie zmienia
    sposobu dzialania innej opcji. Opcj jest `-' po czym nastpuje jedna
    lub wicej liter; rozmiar liter jest istotny.  Wszystkie opcje sa
    opcjonalne.

    Opcja `-o' oczekuje dokladnie jednej nazwy pliku za ni. Nazwa pliku moe
    albo natychmiast poda za liter opcji (kompatybilne  ze  starymi
    asemblerami), lub moe by nastpnym argumentem komendowym (standard GNU).

    Ponisze dwie linie s ekwiwalentne:
    as -o my-object-file.o mumble.s
    as -omy-object-file.o mumble.s

ZOBACZ TAKE

    `as' opisany w info; Using as: The GNU Assembler; gcc(1), ld(1).

KOPIOWANIE

    (Autor nie yczy sobie tlumaczenia tej noty bez zatwierdzenia FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.