Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plikow.

SK/LADNIA

    basename nazwa [przyrostek]
    basename [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie basename w wersji GNU.

    Polecenie basename usuwa wiodce nazwy katalogow z nazwy, pozostawiajc w
    ten sposob nazw pliku bez cieki.  Jeli podano przyrostek i jest
    identyczny z kocem nazwy, to jest on take usuwany. basename wypisuje
    rezultat swojego dzialania na standardowe wyjcie.

OPCJE

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    dirname(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.