Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   biff -- Zosta poinformowany, jeli przyjdzie poczta i od kogo ona jest

SK/LADNIA

   biff [ny]

OPIS

   Biff mowi systemowi czy chcesz by informowanym o przychodzeniu poczty
   podczas sesji terminalowej.

   Opcje obslugiwane przez biff:

   n   Wylcza informowanie.

   y   Wlcza informowanie.

   Jeli informowanie o poczcie jest wlczone, drukowany bdzie na ekranie
   naglowek i pierwszych kilka linii wiadomoci za kadym razem, kiedy
   nadejdzie poczta. ``biff y'' jest czsto zalczane do pliku .login lub
   .profile w celu wywolania podczas logowania si.

   Biff dziala asynchronicznie. Dla synchronicznego informowania uyj
   zmiennej MAIL z sh(1) lub zmiennej mail z csh(1).

ZOBACZ TAKE

   csh(1), mail(1), sh(1), comsat(8)

HISTORIA

   Komenda biff pojawila si w 4.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.