Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    chage - zmiana informacji o terminie wanoci hasla uytkownika

SK/LADNIA

    chage [opcje] [LOGIN]

OPIS

    Polecenie chage zmienia liczb dni pomidzy zmianami hasla i dat
    ostatniej zmiany hasla. Informacj t system wykorzystuje do ustalenia,
    kiedy uytkownik musi zmieni haslo.

OPCJE

    Polecenie chage posiada nastpujce opcje:

    -d, --lastdayOSTATNI
      Ustawia ilo dni od 1 stycznia 1970 kiedy halo bylo ostani raz
      zmieniane. Data wanoci moe by takze prezekazana w formacie
      RRRR-MM-DD (lub formacie uywanym lokalnie).

    -E, --expiredateDATA_WAN
      Ustawia dat, poczwszy od ktorej konto uytkownika nie bdzie ju
      dostpne. DATA_WAN jest liczb dni od 1 stycznia 1970, od ktorej
      konto jest blokowane. Data moe by te wyraona w formacie RRRR-MM-DD
      (lub innej, powszechniej uywanej w danym regionie). Uytkownik,
      ktorego konto jest zablokowane musi skontaktowa si z
      administratorem systemu zanim bdzie mogl z niego ponownie
      skorzysta.

      Przekazanie -1 jako DATA_WAN usuwa ograniczenie wanoci konta
      uytkownika.

    -h, --help
      Wywietlenie komunikatu pomocy i zakoczenie dzialania.

    -I, --inactiveNIEAKTYWNE
      Opcja ta sluy do ustawiania czasu nieaktywnoci konta po wyganiciu
      wanoci hasla, po ktorym to czasie konto jest blokowane. Parametr
      NIEAKTYWNE jest liczb dni nieaktywnoci. Uytkownik, ktorego konto
      jest zablokowane musi skontaktowa si z administratorem systemu
      zanim bdzie mogl z niego ponownie skorzysta.

      Przekazanie -1 jako NIEAKTYWNE usuwa ograniczenie nieaktywnici
      konta uytkownika.

    -l, --list
      Wywietlenie informacji o terminach wanoci konta i hasla.

    -m, --mindaysMIN_DNI
      Utawia minimaln liczb dni pomidzy zmianami hasla na MIN_DAYS. Warto
      zerowa oznacza, e uytkownik moe je zmienia w dowolnym czasie.

    -M, --maxdaysMAX_DNI
      Ustawia maksymaln liczb dni, przez jakie haslo jest wane. Gdy
      MAX_DNI plus OSTATNI jest mniejsze ni biecy dzie, uytkownik musi
      zmieni swoje hasla, zanim bdzie mogl skorzysta z konta. Zdarzenie
      to moe by zaplanowane z wyprzedzeniem przez wykorzystanie opcji -W,
      ostrzegajcej zawczasu uytkownika o zbliajcym si terminie zmiany.

      Przekazanie -1 jako MAX_DAYS usuwa sprawdzanie waznoci hasla.

    -W, --warndaysDNI_OSTRZ
      Ustawia na DNI_OSTRZ liczb dni przed uplywem wanoci hasla. Od tego
      dnia uytkownik bdzie ostrzegany o nadchodzcym terminie zmiany
      hasla.

    Jeli nie podano adnej opcji, to chage dziala w trybie interaktywnym,
    proponujc uytkownikowi wartoci biece dla kadego z pol. Wprowadzenie
    nowej wartoci powoduje zmian wartoci pola, a podanie wartoci pustej
    pozostawia warto biec. Bieca warto pola wywietlana jest w nawiasach [
    ].

UWAGI

    Program chage wymaga do dzialania chronionego pliku hasel uytkownikow
    (shadow).

    Polecenia chage moe uy tylko uytkownik root, za wyjtkiem opcji -l. Moe
    si ni posluy si uytkownik nieuprzywilejowany do stwierdzenia, kiedy
    wygasa jego wlasne haslo lub konto.

CONFIGURATION

    The following configuration variables in /etc/login.defs change the
    behavior of this tool:

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach uytkownikow.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o uytkownikach.

KOD ZAKOCZENIA

    Polecenie chage koczy dzialanie z nastpujcymi wartociami kodow
    zakoczenia:

    0
      poprawne zakoczenie dzialania programu

    1
      brak dostpu

    2
      niepoprawna skladnia polecenia

    15
      nie mona znale pliku shadow

ZOBACZ TAKE

    passwd(5), shadow(5).

Polecenia uytkownikow       06/24/2011             CHAGE(1)