Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    checkalias - sprawd, czy alias nie jest ju zdefiniowany.

SK/LADNIA

    checkalias alias, alias, ...

OPIS

    Checkalias sprawdza wpierw plik uytkownika, a potem systemowy plik
    aliasowy, probujc znale podany alias. Jeli znajdzie, warto aliasu
    zostanie wydrukowania. W przeciwym wypadku wygenerowany zostanie bld.

    Zauwa: Jest to w rzeczywistoci jednolinijkowy skrypt powloki;

      elm -c $*

AUTOR

    Grupa Rozwijajca Elm

ZOBACZ TAKE

    elm(1L), elmalias(1L), newalias(1L), mail(1), mailx(1)

B/LDY

    Zauwa, e priorytet dla aliasow ma plik uytkownika, nie systemowy.
    Znaczy to, e uytkownik moe przesloni alias przez  zdefiniowanie
    wlasnego. Nie powinno to by problemem, lecz jest czym, o czym
    administrator powinien pamita gdy tworzy systemowy plik aliasow.

B/LDY ZG/LASZA DO

    Syd Weinstein elm@DSI.COM  (dsinc!elm)

KOPIOWANIE

    Copyright 1988-1992 by The USENET Community Trust
    Wyprowadzone z Elma 2.0, Copyright 1986, 1987 by Dave Taylor

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.