Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    chkdupexe - znajd dublujce si pliki wykonywalne

SK/LADNIA

    chkdupexe

OPIS

    chkdupexe przeszuka uni $PATH i wkodowane na sztywno najpopularniejsze
    lokacje binariow. W raporcie wypisze wiszce symlinki i binaria o
    zduplikowanych nazwach.

AUTOR

    Nicolai Langfeldt, Michael Shields.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 11 Mar 1995           CHKDUPEXE(1)