Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    chsh - zmiana powloki zgloszeniowej

SK/LADNIA

    chsh [opcje] [LOGIN]

OPIS

    The chsh command changes the user login shell. This determines the name
    of the user's initial login command. A normal user may only change the
    login shell for her own account; the superuser may change the login
    shell for any account.

OPCJE

    Polecenie chsh posiada nastpujce opcje:

    -h, --help
      Wywietlenie komunikatu pomocy i zakoczenie dzialania.

    -s, --shellSHELL
      Nazwa nowej powloki (shell) uytkownika. Ustawienie tego pola na
      puste powoduje, e system wybierze domyln powlok logowania.

    Jeeli nie podano opcji -s, to polecenie chsh dziala w trybie
    interaktywnym, proponujc uytkownikowi biec powlok logowania.
    Wprowadzenie nowej wartoci powoduje zmian powloki, a podanie wartoci
    pustej pozostawia biec powlok. Bieca powloka wywietlana jest w
    nawiasach [ ]

UWAGI

    Jedynym ograniczeniem naloonym na powlok zgloszeniow jest to, e jej
    nazwa musi by wymieniona w /etc/shells, chyba e polecenie chsh zostalo
    uruchomione przez superuytkownika wowczas moe by podana dowolna nazwa.
    Uytkownicy kont z ograniczon powlok logowania nie mog jej zmienia.
    Odradza si z tego powodu umieszczanie /bin/rsh w pliku /etc/shells, gdy
    przypadkowa zmiana na powlok ograniczon uniemoliwi uytkownikowi
    jakkolwiek zmian powloki logowania, nawet z powrotem na dotychczasow.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach uytkownikow.

    /etc/shells
      Lista dozwolonych powlok zgloszeniowych.

    /etc/login.defs
      Konfiguracja pakietu shadow.

ZOBACZ TAKE

    chfn(1), login.defs(5), passwd(5).

Polecenia uytkownikow       06/24/2011              CHSH(1)