Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    cksum - oblicz sum kontroln i policz bajty w pliku

SK/LADNIA

    cksum [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo cksum
    lub
       info cksum.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie cksum w wersji GNU.

    cksum oblicza sum kontroln CRC dla kadego podanego pliku, bd dla
    standardowego wejcia jeli nie podano adnego lub gdy podano plik zwany
    '-'.  Wypisuje on CRC dla kadego pliku razem z liczb bajtow w pliku,
    oraz nazw pliku, chyba e nie zostaly podane adne argumenty.

    cksum uywany jest przewanie do upewnienia si, e pliki przeniesione za
    pomoc niepewnych rodkow (takich jak newsy), nie zostaly zepsute, a to
    porownujc wynik cksum dla otrzymanych plikow z wynikiem cksum dla
    plikow  oryginalnych  (zwykle podanym w pakiecie dystrybucyjnym).
    Algorytm CRC okrelony jest przez standard POSIX.2. Nie jest on zgodny z
    programami sum z BSD i System V; jest bardziej niezawodny.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach, po
       czym koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    wc(1), sum(1), md5sum(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.