Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    clear - wyczy ekran terminala

SK/LADNIA

    clear

OPIS

    clear czyci ekran terminala (o ile to moliwe). Sprawdza on w rodowisku
    typ terminala, a potem w bazie terminfo szuka sposobu na wyczyszczenie
    ekranu.

ZOBACZ TAKE

    tput(1), terminfo(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   clear(1)