Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    cmp - porownuje dwa pliki lub zakresy bajtow

SK/LADNIA

    cmp [-clsv] [-i ile] [--help] [--print-chars] [--ignore-initial=ile]
      [--verbose] [--quiet] [--silent] [--version] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo cmp
    lub
       info cmp.

    Narzdzie cmp porownuje dwa dowolnego typu pliki i wypisuje wynik na
    standardowym wyjciu.  Domylnie, cmp milczy gdy pliki s takie same.
    Jeli si roni, zglaszany jest numer bajtu i linii, gdzie wystpila
    pierwsza ronica. Bajty i linie s numerowane od jeden.

    Podana w wierszu polece nazwa pliku `-' oznacza standardowe wejcie.

OPCJE

    Dostpne s nastpujce opcje:

    -c
    --print-chars
       Wypisuje ronice si znaki. Znaki sterujce pokazywane s w postaci
       ^ plus litera, a znaki z ustawionym bardziej znaczcym bitem
       (high  bit)  poprzedzane  s  przedrostkiem M- (oznaczajcym
       ``meta'').

    -i ile
    --ignore-initial=ile
       Ignoruje wszelkie ronice w ile pocztkowych bajtach kadego z
       plikow.  Traktuje pliki zawierajce mniej ni ile bajtow jakby
       byly puste.

    -l
    --verbose
       Dla kadej ronicy wypisuje numer bajtu (dziesitnie) i wartoci
       ronicych si bajtow (osemkowo).

    -s
    --quiet
    --silent
       Nic nie wypisuje.  Zwraca tylko kod zakoczenia wskazujcy, czy
       pliki si roni.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    -v
    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstal na podstawie podrcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

DIAGNOSTYKA

    Zwracana warto 0 oznacza, e nie odnaleziono ronic, 1 znaczy ronice, a 2
    klopoty.

ZOBACZ TAKE

    comm(1), diff(1), diff3(1), sdiff(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

Narzdzia ronicowe GNU      22 wrzenia 1994             CMP(1)