Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   colcrt -- filtruje wyjcie nroff do przegldania na CRT

SK/LADNIA

   colcrt [-] [-2] [plik ...]

OPIS

   Colcrt zapewnia wirtualne sekwencje wysuwu o pol wiersza i wysuwu o
   wiersz wstecz na terminalach bez takiej moliwoci, a na ktorych
   nadpisywanie znakow (overstriking) jest niszczce. Znaki polowy wiersza i
   podkrelenie (zmieniane na mylniki `-') umieszczane s w nowych wierszach
   pomidzy normalnymi wierszami wyjcia.

   Dostpne opcje:

   -    Zaniechaj wszelkiego podkrelania. Przydatne zwlaszcza do
       przegldania allboxed (obramowanych z kadej strony) tabel z
       tbl(1).

   -2   Powoduje drukowanie wszystkich pol-wierszy, skutkujc podwojeniem
       odstpow midzywierszowych wyjcia. Normalnie, stosowany jest format
       minimalnego odstpu, co zapobiega pustym wierszom. Program jednak
       nigdy nie likwiduje dwu kolejnych pustych wierszy. Opcja -2
       przydaje si do wysylania wyjcia na drukark wierszow, gdy wyjcie
       zawiera indeksy gorne i dolne, ktore w przeciwnym wypadku bylyby
       niewidoczne.

PRZYK/LADY

   Typowym zastosowaniem colcrt jest:

   tbl exum2.n | nroff -ms | colcrt - | more

ZOBACZ TAKE

   nroff(1), troff(1), col(1), more(1), ul(1)

B/LDY

   Powinno naklada znaki podkrelenia na odstpy, nawet z opcj '-', tak by byl
   widoczny prawdziwy znak podkrelenia.

   Nie potrafi backupowa wicej ni 102 wierszy.

   Ogolnie nadpisywanie jest tracone; w przypadku specjalnym '|' nadpisane z
   '-' lub podkreleniem staje si '+'.

   Wiersze przycinane s do 132 znakow.

   Powinno by zrobione jakie zabezpieczenie w przetwarzaniu indeksow gornych
   i dolnych w dokumentach, ktore ju maj podwojne odstpy midzywierszowe.

HISTORIA

   Polecenie colcrt pojawilo si w 3.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.