Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    comm - porownaj dwa posortowane pliki linia po linii

SK/LADNIA

    comm [-{1,2,3}] [--help] [--version] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo comm
    lub
       info comm.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie comm w wersji GNU.

    comm wypisuje z dwoch plikow wejciowych linie, ktore s wspolne oraz
    linie, ktore s unikatowe. Nazwa pliku '-' oznacza standardowe wejcie.

    Oba pliki musz by posortowane zanim bdzie mona uy comm, przy czym
    koczce znaki nowej linii s znaczce. Przy sortowaniu powinien by
    zastosowany porzdek znakow okrelony ustawieniem narodowym LC_COLLATE.
    Jeeli plik wejciowy koczy si innym znakiem, to znak nowej linii jest po
    cichu dokladany. Polecenie sort bez opcji zawsze daje plik bdcy
    odpowiednim wejciem dla comm.

    Bez opcji comm wypisuje wynik w trzech kolumnach. Kolumna pierwsza
    zawiera linie unikatowe dla plik1, kolumna druga zawiera  linie
    unikatowe dla plik2, a kolumna trzecia zawiera linie wspolne obu
    plikom. Kolumny oddzielone s pojedynczym znakiem tabulacji.

    W odronieniu od niektorych innych narzdzi porownywania, comm podaje kod
    zakoczenia niezaleny od wyniku porownania. Przy normalnym zakoczeniu
    pracy daje kod zero. Przy bldzie koczy prac z kodem niezerowym.

OPCJE

    Opcje -1, -2, i -3 wylczaj wypisywanie odpowiednich kolumn.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sort(1), uniq(1), ptx(1), tsort(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.