Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dd - konwertuje plik podczas jego kopiowania

SK/LADNIA

    dd [opcja]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo dd
    lub
       info dd.

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie dd w wersji GNU.

    dd kopiuje plik (domylnie ze standardowego wejcia na standardowe
    wyjcie),  z  wybieranymi  przez  uytkownika  rozmiarami  blokow
    wejcia/wyjcia;  podczas  kopiowania  opcjonalnie  wykonuje na nim
    konwersje.

OPCJE

    Za tymi z opcji, ktore przyjmuj wartoci numeryczne (bajty i bloki) moe
    nastpowa mnonik oznaczajcy odpowiednio:
      xM M
      c 1
      w 2
      b 512
      kD 1000
      k 1024
      MD 1,000,000
      M 1,048,576,
      GD 1,000,000,000
      G 1,073,741,824
    lub dowolny ze standardowych przyrostkow okrelajcych rozmiar bloku jak
    np. `k=1024' (zobacz `Rozmiar bloku' w podrczniku fileutils(1)).

    if=plik
       Czyta z pliku zamiast ze standardowego wejcia.

    of=plik
       Zapisuje do pliku zamiast na standardowe wyjcie.  O ile nie
       podano conv=notrunc skraca plik do rozmiaru wskazywanego przez
       seek= (0 bajtow jeli nie podano seek= ).

    ibs=bajt'ow
       Odczytuje bajt'ow naraz.

    obs=bajt'ow
       Zapisuje bajt'ow naraz.

    bs=bajt'ow
       Odczytuje i zapisuje bajt'ow naraz. Przeslania ibs i obs.

    cbs=bajt'ow
       Konwertuje bajt'ow naraz.

    skip=bloki
       Pomija bloki ibs-bajtowych blokow pliku  wejciowego  przed
       kopiowaniem.

    seek=bloki
       Pomija  bloki  obs-bajtowych blokow pliku wyjciowego przed
       kopiowaniem.

    count=bloki
       Kopiuje tylko bloki ibs-bajtowych blokow wejciowych z pliku
       wejciowego, zamiast kopiowania wszystkiego a do koca pliku.

    conv=konwersja[,konwersja...]
       Konwertuje plik wedlug argumentu konwersja. (Bez spacji wokol
       przecinkow.)
       Konwersje:

       ascii Konwertuje EBCDIC na ASCII.

       ebcdic Konwertuje ASCII na EBCDIC.

       ibm  Konwertuje ASCII na alternatywne EBCDIC.

       block Dla kadego wiersza wejcia, wysyla na wyjcie cbs bajtow,
           zamieniajc znak nowej linii na spacj i w razie potrzeby
           uzupelniajc spacjami.

       unblock
           Zamienia kocowe spacje w kadym bloku wejciowym wielkoci
           cbs na znak nowej linii.

       lcase Zmienia due litery na male.

       ucase Zmienia male litery na due.

       swab  Zamienia miejscami kad par bajtow wejciowych. GNU dd
           dziala inaczej ni  inne  gdy  odczytanych  zostanie
           nieparzysta  ilo bajtow. Jeli plik wejciowy zawiera
           nieparzyst liczb bajtow, ostatni bajt jest po prostu
           kopiowany (poniewa nie ma go z czym zamieni).

       noerror
           Kontynuuje po bldach odczytu.

       notrunc
           Nie obcina pliku wyjciowego.

       sync  Uzupelnia kady blok wejciowy do rozmiaru ibs bajtow
           kocowymi bajtami zerowymi (NUL).

       --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych
           opcjach, koczy dzialanie.

       --version
           Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Paula Rubin, Davida MacKenzie i Stuarta Kemp.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cp(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.