Provided by: debian-reference-common_2.46_all bug

NAZWA

    debian-reference - poinstalacyjny przewodnik dla uytkownika

SK/LADNIA

    debian-reference

OPIS

    To jest maly skrypt, ktory uruchamia twoj ulubion przegldark i wywietla
    stron  ze  spisem  treci  file:///usr/share/doc/debian-reference-
    common/html/index.html  dokumentacji  zawartej  w pakiecie debian-
    reference.

ZMIENNE RODOWISKOWE

    BROWSER
       Przegldarka uywana do wywietlania plikow HTML.

AUTOR

    Osamu Aoki (osamu@debian.org).

    Ten dokument moe by wykorzystywany zgodnie z postanowieniami GNU
    General Public License w wersji 2 lub wyszej.