Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    diff3 - znajd ronice midzy trzema plikami

SK/LADNIA

    diff3 [opcje] m'oj starszy tw'oj

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo diff3
    lub
       info diff3.

    Polecenie diff3 porownuje trzy pliki i podaje opisy ronic pomidzy nimi.

    Plikami porownywanymi s argumenty nazwane tu m'oj, starszy i tw'oj. Co
    najwyej jedn z tych trzech nazw moe by -, mowica diff3 by zamiast tego
    pliku czytal standardowe wejcie.

OPCJE

    Poniej podano podsumowanie wszystkich opcji akceptowanych przez GNU
    diff3.  Mona lczy kilka opcji jednoliterowych (chyba e pobieraj
    argument) w pojedynczy argument wiersza polece.

    -a
    --text Traktuje wszystkie pliki jak tekstowe i porownuje je linia po
       linii, nawet jeli nie wygldaj na tekstowe.

    -A
    --show-all
       Nanosi wszystkie zmiany powstale midzy starszy a tw'oj do pliku
       m'oj, ujmujc wynikle konflikty pomidzy linie zawierajce cigi
       nawiasow ostrych (>, <).

    -e
    --ed  Tworzy skrypt programu ed, ktory nanosi zmiany pomidzy starszy a
       tw'oj do pliku m'oj.

    -E
    --show-overlap
       Jak -e, ale dodatkowo obejmuje nakladajce si zmiany parami linii
       nawiasow ostrych. Z opcj -E, nakladajca si zmiana wyglda tak:

       <<<<<<< m'oj
       linie z m'oj
       =======
       linie z tw'oj
       >>>>>>> tw'oj

    -3
    --easy-only
       Jak -e, z wyjtkiem tego, e wypisuje tylko zmiany nienakladajce
       si.

    -i   Na kocu skryptu ed generuje polecenia w i q, by byl zgodny z
       System V. Opcja ta musi by uyta z jedn z opcji -AeExX3, a nie
       moe by lczona z -m.

    -T
    --initial-tab
       Zamiast dwu spacji przed tekstem linii normalnego formatu
       wypisuje tabulacj. Powoduje, e wyrownanie tabulacji w linii
       wyglda normalnie.

    -L etykieta
    --label=etykieta
       W liniach nawiasow ostrych wypisywanych przez opcje -A, -E i -X
       uywa etykiety etykieta w miejscu nazwy pliku. Opcj t mona poda
       do trzech razy, po jednym dla kadego pliku wejciowego. Domylne
       etykiety s nazwami plikow wejciowych. Zatem diff3 -L X -L Y -L
       Z -m A B C dziala jak diff3 -m A B C, z wyjtkiem tego, e wynik
       wyglda jakby pochodzil z plikow o nazwach X, Y i Z a nie z
       plikow nazywajcych si A, B i C.

    -m
    --merge
       Za  porednictwem  skryptu  edycyjnego  wprowadza zmiany do
       pierwszego pliku i wysyla wynik na standardowe wyjcie.  W
       przeciwiestwie do przesylania potokiem wyjcia z diff3 do ed,
       dziala nawet z plikami binarnymi i niekompletnymi liniami. Jeli
       nie podano adnej z opcji skryptu edycyjnego, to przyjmowana jest
       -A.

    -x
    --overlap-only
       Jak -e, ale wypisuje tylko zmiany nakladajce si.

    -X   Jak -E, ale wypisuje tylko zmiany, ktore si nakladaj.  Inaczej
       mowic, jak -x, tylko obejmuje zmiany w nawiasy ostre, jak w -E.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    -v
    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstal na podstawie podrcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

ZOBACZ TAKE

    cmp(1), comm(1), diff(1), ed(1), patch(1), sdiff(1).

DIAGNOSTYKA

    Kod zakoczenia 0 oznacza pomylnie ukoczon prac diff3, 1 napotkanie
    konfliktow, a 2 klopoty.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

Narzdzia ronicowe GNU     1 padziernika 1994           DIFF3(1)