Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dirname - usu niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

SK/LADNIA

    dirname nazwapliku
    dirname [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie dirname w wersji GNU.

    dirname wypisuje wszystkie, oprocz ostatniej, rozdzielone ukonikami
    skladowe nazwypliku.  Otrzymujemy w ten sposob ciek pliku.  Jeli
    nazwapliku jest pojedyncz skladow, dirname wypisuje `.' (oznaczajce
    biecy katalog).

OPCJE

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    basename(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.