Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-checkbuilddeps - sprawdza zalenoci i konflikty czasu budowania

SK/LADNIA

    dpkg-checkbuilddeps [opcje] [plik-kontrolny]

OPIS

    Program ten sprawdza pakiety zainstalowane w systemie w stosunku do
    wymaga i konfliktow zapisanych w pliku kontrolnym. Jeeli ktore nie s
    spelnione, wywietla je i koczy dzialanie z niezerowym kodem powrotu.

    Domylnie bdzie czytany plik debian/control, jednake w linii polece mona
    poda alternatywny plik kontrolny.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia poloenie  bazy  danych  dpkg.  Domylnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    -B   Ignoruje linie Build-Depends-Indep. Naley uywa, jeli nie bd
       budowane pakiety niezalene od architektury.

    -d zalenoci_budowania

    -c konflikty_budowania
       Uywa podanych zalenoci/konfliktow czasu  budowania  zamiast
       wymienionych w pliku debian/control.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

AUTOR

    Copyright (C) 2001 Joey Hess

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008