Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-distaddfile - dodaje wpisy do debian/files

SK/LADNIA

    dpkg-distaddfile [opcje] plik sekcja priorytet

OPIS

    dpkg-distaddfile dodaje wpis dotyczcy podanego pliku do debian/files.

    Pobiera trzy argumenty nie bdce opcjami: nazw pliku oraz sekcj i
    priorytet dla pliku .changes.

    Nazwa pliku powinna by podana relatywnie w stosunku do katalogu, w
    ktorym dpkg-genchanges bdzie szukal plikow, zazwyczaj jako .., raczej
    ni by ciek relatywn  do  biecego  katalogu,  podczas  dzialania
    dpkg-distaddfile.

OPCJE

    -fplik_z_list_plik'ow
       Czyta lub zapisuje list plikow wydania do pliku podanego jako
       argument tej opcji, zamiast do pliku debian/files.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

PLIKI

    debian/files
       Lista wygenerowanych plikow, ktore s czci przygotowywanego
       wydania. Aby doda dodatkowe pliki, mona uy dpkg-distaddfile.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008