Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-scanpackages - tworzy plik indeksowe Packages

SK/LADNIA

    dpkg-scanpackages    [opcje]   katalog_binarny   [plik_nadpisa
    [prefiks_cieki]] > Packages

OPIS

    dpkg-scanpackages przechodzi po drzewie binarnych pakietow Debiana i
    tworzy pliki Packages, uywane przez apt(8), dselect(1) itp., zawierajce
    informacje o tym, jakie pakiety s  dostpne  do  zainstalowania.
    Wygenerowane pliki Packages s takie same, jak te, ktore mona znale w
    mirrorach archiwum Debiana i na CD-ROM-ach. Programu dpkg-scanpackages
    mona uy podczas tworzenia katalogu lokalnych pakietow do zainstalowania
    w grupie komputerow.

    Note: If you want to access the generated Packages file with apt you
    will probably need to compress the file with bzip2(1) (generating a
    Packages.bz2 file) or gzip(1) (generating a Packages.gz file). apt
    ignores uncompressed Packages files except on local access (i.e.
    file:// sources).

    katalog_binarny jest nazw drzewa pakietow binarnych do przetworzenia
    (na przyklad contrib/binary-i386). Najlepiej, eby byl podany relatywnie
    w stosunku do korzenia drzewa archiwum Debiana, poniewa  warto kadego
    pola Filename w nowym pliku Packages bdzie si zaczyna od tego lacucha
    znakow.

    overridefile is the name of a file to read which contains information
    about how the package fits into the distribution (it can be a
    compressed file); see deb-override(5).

    prefiks_cieki jest opcjonalnym lacuchem znakow, ktory bdzie poprzedzal
    nazwy plikow w polu Filename.

    Jeeli bdzie znaleziona wicej ni jedna wersja pakietu, to tylko
    najnowsza sporod nich bdzie dolczona do wyjcia. Jeeli obie wersje
    pakietu  bd mialy ten sam numer wersji, a bd si tylko ronily
    architektur, to bdzie uyta pierwsza znaleziona wersja.

OPCJE

    -t, --type typ
       Szukanie plikow *.typ zamiast *.deb.

    -u, --udeb
       Przestarza/ly alias dla -tudeb.

    -e, --extra-override plik
       Scan file to find supplementary overrides (the file can be
       compressed). See deb-extra-override(5) for more information on
       its format.

    -a, --arch architektura
       Use a pattern consisting of *_all.deb and *_arch.deb instead of
       scanning for all debs.

    -m, --multiversion
       Wypisuje wszystkie znalezione pakiety.

    -M, --medium id-string
       Add an X-Medium field containing the value id-string. This field
       is required if you want to generate Packages.cd files for use by
       the multicd access method of dselect.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

DIAGNOSTYKA

    dpkg-scanpackages wywietla zwykle, samowyjaniajce si komunikaty bldow.
    Wypisuje take ostrzeenia o pakietach, ktore: s umiejscowione  w
    niepoprawnych podkatalogach, zduplikowane, maj w swoim pliku kontrolnym
    pole Filename, nie s wymienione w pliku nadpisa lub maj zdefiniowane
    podstawienia opiekunow nie przynoszce efektu.

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1),   dselect(1),   deb-override(5),  deb-extra-override(5),
    dpkg-scansources(1).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008