Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    dpkg-trigger - program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietow

SK/LADNIA

    dpkg-trigger [opcja...] nazwa-wyzwalacza
    dpkg-trigger [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-trigger jest narzdziem, ktore pozwala jawnie aktywowa wyzwalacze
    oraz sprawdza wsparcie dla nich w uruchomionym dpkg.

    Moe by uyte przez skrypty opiekuna pakietu w sytuacjach zloonych i
    obloonych warunkami, gdy wyzwalacze plikowe lub dyrektywy activate z
    pliku kontrolnego triggers s niewystarczajce. Moe by rownie uyte do
    testowania oraz przez administratorow systemu (prosz zauway, e same
    wyzwalacze nie bd uruchamiane przez dpkg-trigger).

    Nierozpoznana skladnia nazwy wyzwalacza stanowi bld dla dpkg-trigger.

POLECENIA

    --check-supported
       Sprawdza czy uruchomione dpkg obsluguje wyzwalacze (zwykle
       wywolywane ze skryptu postinst). Program koczy si z kodem 0,
       jeli uruchamiane jest dpkg wspierajce wyzwalacze, lub z kodem 1
       i komunikatem bldu na stderr w przeciwnym wypadku. Jednak
       normalnie lepiej jest po prostu aktywowa potrzebny wyzwalacz,
       uywajc dpkg-trigger.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia  poloenie  bazy  danych  dpkg.  Domylnie  jest to
       /var/lib/dpkg.

    --by-package=pakiet
       Wymuszenie pakietu oczekujcego na wyzwalacz. Normalnie ustawiane
       przez dpkg w zmiennej rodowiskowej DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       skryptu opiekuna pakietu, wskazujc nazw pakietu, do ktorego
       naley skrypt (jest to warto uywana domylnie).

    --no-await
       Ta opcja zapewnia, e wywolujcy pakiet T (jeli jest) nie
       potrzebuje oczekiwa na przetworzenie tego wyzwalacza. Tzw.
       "zainteresowane" pakiet(y) I nie bd dodane do listy pakietow
       oczekujcych na przetworzenie wyzwalacza dla T, a status T nie
       zostanie zmieniony. Mona uwaa T za zainstalowany, mimo e
       pakiet(y) I wyzwalacz mogl jeszcze nie zosta przetworzony.

    --no-act
        Tylko test - bez wykonywania adnych zmian.

RODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will
       be used as the dpkg data directory.

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008