Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-vendor - odczytuje informacj o tworcach dystrybucji

SK/LADNIA

    dpkg-vendor [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-vendor jest narzdziem pozwalajcym na odczytywanie informacji o
    tworcach wymienionych w /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default
    zawiera informacje dotyczce aktualnego tworcy.

POLECENIA

    --is tw'orca
       Koczy si zwracajc 0 jeli aktualny tworca to tw'orca. W przeciwnym
       wypadku koczy si zwracajc warto ron od zera.

    --derives-from tw'orca
       Koczy si zwracajc 0 jeli aktualna dystrybucja tworcy jest
       pochodn podanego tw'orcy, w przeciwnym wypadku koczy si zwracajc
       warto ron od zera. Uywa pola "Parent" aby zbada wszystkich
       przodkow biecego tworcy.

    --query pole
       Wywietla  na  standardowym  wyjciu  warto  okrelonego pola
       odczytanego z informacji dotyczcych aktualnego tworcy.

    --help Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    --vendor tw'orca
       Przyjmuje, e aktualnym tworc jest tw'orca, zamiast okrelania tego
       przez  zmienn  rodowiska  DEB_VENDOR  lub  odczyt  z
       /etc/dpkg/origins/default.

RODOWISKO

    DEB_VENDOR
       Ustawienie okrelajce aktualnego tworc. Jeli nie jest ustawione,
       aktualny  tworca  zostanie  okrelony  poprzez odczytanie z
       /etc/dpkg/origins/default.

AUTOR

    Copyright (C) 2009 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008