Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    echo - wywietl linijk tekstu

SK/LADNIA

    echo [-ne] [napis...]
    echo [--help] [--version}

OPIS

    Ta strona podrcznika systemowego opisuje program echo w wersji GNU.

    Zauwa, e wikszo powlok ma wbudowane polecenie o tej samej nazwie, o
    podobnym dzialaniu.

    echo wypisuje kady z podanych napisow na standardowe wyjcie, ze
    spacjami midzy nimi i now lini po ostatnim.

OPCJE

    -n   Nie wypisuje koczcego znaku nowej linii.

    -e   Wlcza  interpretowanie  nastpujcych sekwencji specjalnych w
       napisach:
       \a   dzwonek, alarm (bell)
       \b   backspace
       \c   pomi koczcy znak nowej linii
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (newline)
       \r   powrot karetki (carriage return)
       \t   tabulacja poprzeczna
       \v   tabulacja pionowa
       \\   odwrotny ukonik
       \nnn  znak ASCII o kodzie nnn (osemkowo). Jeeli nnn nie jest
           poprawn liczb osemkow, to zostanie wypisane doslownie.

    -E   Wylcza interpretowanie sekwencji specjalnych opisanych w opcji
       -e. (Jawne wylczenie jest przydatne na systemach typu System
       V.)

    Gdy GNU echo jest wywolywane z dokladnie jednym argumentem, to
    rozpoznawane s nastpujce opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    printf(1), yes(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.