Provided by: ekg_1.8~rc2-1_i386 bug

NAZWA

    ekg - Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu

SK/LADNIA

    ekg [ opcje ] [ komendy ]

OPIS

    ekg jest eksperymentalnym klientem Gadu-Gadu.

OPCJE

    -h [--help]
       Wywietla list moliwych opcji.

    -u username [--user username]
       Pozwala na uruchomienie ekg z innym ,,profilem uytkownika''.
       Standardowo konfiguracja ekg znajduje sie w katalogu ~/.gg/
       (chyba, e zdefiniowana jest zmienna rodowiskowa $CONFIG_DIR -
       wtedy w ~/$CONFIG_DIR/gg/).  Ta opcja pozwala na stworzenie
       struktury podkatalogow z oddzielnymi konfiguracjami.

    -t theme [--theme theme]
       Laduje motyw z podanego pliku.

    -c plik [--control-pipe plik]
       Tworzy nazwany potok (ang. named pipe) umoliwiajcy sterowanie
       klientem.

    -o plik [--no-pipe]
       Nie tworzy nazwanego potoku.

    -n [--no-auto]
       Nie lcz si automagicznie. Po uruchomieniu  nie  lczy  si
       automatycznie z serwerami gg.

    -N [--no-global-config]
       Nie czytaj globalnego pliku konfiguracyjnego (np. /etc/ekg.conf)
       po wczytaniu pliku konfiguracyjnego uytkownika.

    -a [--away[=opis]]
       Po polczeniu zmienia stan na ,,zajty''.

    -b [--back[=opis]]
       Po polczeniu zmienia stan na ,,dostpny''.

    -F [--ffc[=opis]]
       Po polczeniu zmienia stan na ,,poGGadaj ze mn''.

    -d [--dnd[=opis]]
       Po polczeniu zmienia stan na ,,nie przeszkadza''.

    -i [--invisible[=opis]]
       Po polczeniu zmienia stan na ,,niewidoczny''.

    -p [--private]
       Po polczeniu wlcza tryb ,,tylko dla przyjaciol''.

    -v [--version]
       Wywietla wersj klienta i biblioteki libgadu.

    -f nazwa [--frontend nazwa]
       Wybiera podany interfejs uytkownika.

                11 listopada 2002            EKG(1)