Provided by: ekg2-remote_0.3.1-1build1_i386 bug

NAZWA

    ekg2-remote - zdalny interfejs uytkownika dla EKG2

SK/LADNIA

    ekg2-remote [OPCJE] CEL

OPIS

    ekg2-remote jest to program udostpniajcy zdalny interfejs uytkownika
    dla programu EKG2 uywajcego wtyczki "remote". Lczy si on z EKG2 przez
    gniazdo i pozwala uywa go tak, jakby dzialal na lokalnej maszynie.

    Glown motywacj tego programu bylo umoliwienie uywania EKG2 na malo
    wydajnych maszynach, z ograniczonymi zasobami pamici i procesora.

OPCJE

    -c, --charset=ZESTAW-ZNAK'OW
       wymusza uycie danego ZESTAWU-ZNAKOW,

    -p, --password=HAS/LO
       ustawia haslo,

    -T, --test=FRONTEND
       uruchamia tryb testowy, uywajc interfejsu uytkownika FRONTEND
       (domylny to ncurses),

    -F, --frontend=FRONTEND
       uywa interfejsu uytkownika FRONTEND (domylny to ncurses),

    -m, --no-mouse
       wylcza obslug myszy,

    -U, --unicode
       wymusza obslug unicode,

    -h, --help
       wywietla komunikat pomocy,

    -v, --version
       wywietla wersj programu i koczy prac

    CEL okrela program EKG2 do ktorego naley si podlczy. Obslugiwane s
    nastpujce schematy:

    tcp:adres:port
       nieszyfrowane polczenie TCP/IP do danego adresu i portu

    tcps:adres:port
       szyfrowane przy pomocy SSL polczenie TCP/IP do danego adresu i
       portu

    udp:adres:port
       polczenie UDP/IP do danego adresu i portu

    unix:cieka-gniazda
       lokalne (UNIX) polczenie do danej cieki-gniazda

    pipe:cieka-potoku
       lokalne (FIFO) polczenie do danej cieki-potoku. Obecnie nie
       obslugiwane.

ZOBACZ TAKE

    ekg2(1). Pelna dokumentacja dla programu ekg2 jest utrzymywana jako
    podrcznik   Docbook.   Jest   ona   dostpna   pod   adresem
    http://ekg2.org/ekg2book/

Polecenia uytkownikow       2008-03-09          EKG2-REMOTE(1)