Provided by: ekg2-core_0.3.1-1build1_i386 bug

NAZWA

    ekg2 - otwarty klient IM dla systemow uniksowych

SK/LADNIA

    ekg2 [OPCJE] [KOMENDY]

OPIS

    -u, --user=NAZWA
       korzysta z profilu o podanej nazwie

    -t, --theme=PLIK
       laduje opis wygldu z podanego pliku

    -n, --no-auto
       nie lczy si automatycznie z serwerem

    -m, --no-mouse
       nie laduje obslugi myszki

    -N, --no-global-config
       ignoruje globalny plik konfiguracyjny

    -a, --away[=OPIS]
       zmienia stan na ,,zajty''

    -b, --back[=OPIS]
       zmienia stan na ,,dostpny''

    -i, --invisible[=OPIS]
       zmienia stan na ,,niewidoczny''

    -d, --dnd[=OPIS]
       zmienia stan na ,,nie przeszkadza''

    -f, --free-for-chat[=OPIS] zmienia stan na ,,chtny do rozmowy''

    -x, --xa[=OPIS]
       zmienia stan na ,,bardzo zajty''

    -h, --help
       wywietla ten tekst pomocy

    -v, --version
       wywietla wersje programu i wychodzi

    Opcje dotyczce stanu zale od wlaciwoci protokolu danej sesji --
    niektore sesje mog nie obslugiwa stanu ,,nie przeszkadza'' itp.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja dla programu ekg2 jest utrzymywana jako podrcznik
    Docbook. Jest ona dostpna pod adresem http://ekg2.org/ekg2book/

ekg2 (compiled on Sep 5 2005 14:wrzesie 2005             EKG2(1)