Provided by: ekg_1.8~rc2-1_i386 bug

NAZWA

    ekglogs - program do wypisywania historii rozmow EKG

SK/LADNIA

    ekglogs [ opcje ] < ~/.gg/history

OPIS

    ekglogs pobiera logi ekg ze standardowego wejcia i wypisuje je w ladnej
    formie na standardowe wyjcie.

OPCJE

    -t   nie wywietlaj w ogole czasu

    -d   nie wywietlaj zmiany dni

    -x   zawsze wywietlaj ksywk

    -v   nigdy nie wywietlaj ksywki (domylnie: wywietlaj jeli nie podano
       opcji `u' ani `n')

    -r   wywietlaj czas odebrania w wiadomociach przychodzcych

    -R   j/w i wyrownaj wiadomoci wychodzce

    -s   wywietlaj sekundy

    -S   wywietlaj sekundy przy czasie odebrania

    -C   wywietlaj dwukropek midzy godzin a minut

    -b   nie wywietlaj bldnych linijek (zaczynaj si od !!!)

    -a   nie wywietlaj zmian statusu

    -c   wywietlaj kolorki

    -h   wywietl krotk pomoc

    -u UIN pokazuj tylko wiadomoci od/do UIN

    -n NICK
       pokazuj tylko wiadomoci od/do NICKa

    Opcji nie trzeba poprzedza `-', mona je lczy lub nie.

    Opcje `u' oraz `n' powinny by na kocu i nie powinny wystpowa razem

AUTOR

    Robert Goliasz <rgoliasz@poczta.onet.pl>

PATRZ TAKE

    ekg(1)

                7 wrzenia 2003           EKGLOGS(1)