Provided by: ekg_1.8~rc2-1_i386 bug

NAZWA

    ekl2 - Podgld historii Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

SK/LADNIA

    ekl2 [ OPCJE ] [ R'OD/LO ]

OPIS

    ekl2 Jest to aplikacja umoliwiajca podgld historii rozmow, tworzonej
    przez Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu.

OPCJE

    -d +format --date +format
       Ustala format wywietlanej daty (zobacz date(1)).

    --location
       Ustala miejsce przechowywania  plikow  dziennika  (domylnie
       ~/.gg/history).

    -h --help
       Wywietla pomoc.

    -L --List
       Pokazuje list dostpnych logow. (z katalogu ~/.gg/history).

    -l --sessions [+num] [+ods]
       Pokazuje list sesji w podanym logu. Nieobowizkowy parametr num
       to numer sesji, ktora ma zosta wywietlona, a ods to odstp midzy
       rozmowami, w minutach (domylnie: 60)

    -n --nocolor
       Bez kolorkow. -sh --short simplified form.

    -v --version
       Prints script version.

    R'OD/LO numer gg, nick lub nazwa pliku z logami.

PATRZ TE

    ekg(1).

                 2 Marca 2003             EKL2(1)