Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    env - uruchom program w zmienionym rodowisku

SK/LADNIA

    env [opcja...] [nazwa=warto]... [polecenie [arg...]]

    env

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie env w wersji GNU.

    env uruchamia polecenie w rodowisku, ktore jest zmienione argumentami
    wiersza polece. Argumenty postaci `zmienna=warto' ustawiaj zmienn
    rodowiskow zmienna na warto warto. Warto moe by pusta (`zmienna=').
    Ustawianie zmiennej na pust warto jest rone od jej kasowania.

    Pierwszy pozostajcy argument okrela program, ktory naley wywola; jest
    on przeszukiwany wedlug zmiennej rodowiskowej PATH. Wszelkie argumenty,
    ktore nastpuj dalej s mu przekazywane.

    Jeli brak jest polecenia, wynikajce rodowisko jest po prostu drukowane.
    Jest to jak podanie polecenia printenv(1).

OPCJE

    -u nazwa, --unset=nazwa
       Usuwa zmienn nazwa ze rodowiska.

    -, -i, --ignore-environment
       Rozpoczyna z pustym rodowiskiem, ignorujc odziedziczone.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    printenv(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.