Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    expand - skonwertuj znaki tabulacji na spacje

SK/LADNIA

    expand [-tab1[,tab2[,...]]] [-t tab1[,tab2[,...]]] [-i]
        [--tabs=tab1[,tab2[,...]]] [--initial] [--help]
        [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo expand
    lub
       info expand.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie expand w wersji GNU.

    expand wypisuje zawarto kadego podanego pliku, lub standardowego wejcia
    jeli nie podano adnej lub podano plik zwany `-', na standardowe wyjcie,
    konwertujc znaki tabulacji na odpowiedni liczb spacji. Domylnie expand
    przeksztalca na spacje wszystkie znaki tabulacji. Zachowuje jednak w
    pliku wynikowym znaki backspace; zmniejszaj one licznik kolumn w o
    jeden przy obliczeniach pozycji tabulacji. Domylne dzialanie jest
    rownowane opcji -8 (ustawia tabulacje co osm kolumn).

OPCJE

    -, -t, --tabs=tab1[,tab2[,...]]
       Jeli podano tylko jedn pozycj tabulacji, ustawia tabulacje co
       tab1 spacji, zamiast domylnych omiu.  W przeciwnym razie,
       ustawia tabulacje w kolumnach tab1, tab2, itd. (numerowanych od
       0), i zastpuje wszystkie tabulacje za ostatni podan pozycj
       pojedynczymi spacjami.  Jeli pozycje tabulacji podano opcj -t
       lub --tabs, mog by one rozdzielone nie tylko przecinkami, ale i
       znakami pustymi.

    -i, --initial
       Konwertuje na spacje tylko pocztkowe tabulacje kadej linii.
       Inaczej mowic: nie dokonuje konwersji za znakami ronymi od
       spacji i tabulacji.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    tr(1), unexpand(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.