Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    factor - wypisz czynniki pierwsze liczby

SK/LADNIA

    factor [liczba..]
    factor [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie factor w wersji GNU.

    Factor wypisuje czynniki pierwsze zadanej liczby (liczb). Jeli w
    wierszu polece nie podano adnej liczby,  to  czyta  liczby  ze
    standardowego wejcia, rozdzielone znakami nowej linii, tabulacjami lub
    spacjami.

OPCJE

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

ZOBACZ TAKE

    sh-utils(1).

UWAGI

    W pakiecie dystrybucyjnym polecenie factor wystpuje wylcznie w postaci
    rodlowej.

    Niniejsza strona powstala na podstawie kodu rodlowego i dokumentacji
    Texinfo dla narzdzi powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.