Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    false - nic nie rob, bez powodzenia

SK/LADNIA

    false

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie false w wersji GNU.

    false nie robi nic, poza zwroceniem kodu zakoczenia o wartoci 1,
    oznaczajcym ``niepowodzenie''. Moe by uywane jako wypelniacz miejsca w
    skryptach  powlokowych,  gdzie  wymagane jest polecenie zakoczone
    niepowodzeniem. Ta wersja false zaimplementowana jest jako program C,
    i z tego powodu jest bezpieczniejsza i szybsza ni implementacja w
    postaci skryptu powloki. Moe by bezpiecznie stosowana jako fikcyjna
    powloka przeznaczona do wylczania kont.

OPCJE

    Jeeli ustawiona jest zmienna rodowiska POSIXLY_CORRECT, to false
    ignoruje wszelkie argumenty wiersza polece, nawet --help i --version,
    gdy inne postpowanie zmieniloby oczekiwane zachowanie, na ktorym moe
    polega cz programistow. Jeeli POSIXLY_CORRECT nie jest ustawione, to
    wywolane z jednym argumentem false rozpoznaje nastpujce opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    true(1), test(1), expr(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.