Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    fold - zawi kad lini wejcia aby pasowala do okrelonej szerokoci

SK/LADNIA

    fold [-bs] [-w szeroko] [--bytes] [--spaces]
       [--width=szeroko] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo fold
    lub
       info fold.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie fold w wersji GNU.

    fold wypisuje na standardowe wyjcie okrelone pliki, lub standardowe
    wejcie gdy nie zostaly podane adne pliki lub napotkano nazw pliku '-'.
    Lamie on dlugie linie na wiksz ilo krotszych linii wstawiajc znak nowej
    linii w kolumnie 80. Liczy on kolumny ekranowe, zatem znaki tabulacji
    przewanie zajmuj wicej ni jedn kolumn, znaki backspace zmniejszaj
    licznik kolumn, a znaki powrotu karetki ustawiaj licznik kolumn z
    powrotem na zero.

OPCJE

    -b, --bytes
       Liczy bajty, a nie kolumny, tak i znaki tabulacji, backspace i
       powrot karetki s liczone za jedn kolumn kady, tak jak inne
       znaki.

    -s, --spaces
       Lamie na granicy slow. Linia jest lamana po ostatnim znaku
       pustym wypadajcym przed maksymalna dlugoci linii. Jeli nie ma
       takich znakow pustych, linia jest lamana na maksymalnej dlugoci
       linii, jak zwykle.

    -w, --width=szeroko
       Uywa maksymalnej dlugoci linii szeroko kolumn zamiast 80-ciu.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    fmt(1), pr(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.