Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    forward - przeka now poczt do jednego lub wicej adresow

SK/LADNIA

    in .qmail: |forward adresy ...

OPIS

    forward przekazuje kad now wiadomo pocztow do podanej listy adresow.
    Jest to prosty mechanizm oslonowy dla qmail-queue.

    Przynosi to takie same efekty co umieszczenie kadego adresu osobno w
    pliku .qmail, lecz jest bardziej programowalny odkd adres moe by
    skonstruowany w locie.

ZOBACZ TAKE

    dot-qmail(5), qmail-command(8), qmail-queue(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  forward(1q)