Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    frm, nfrm - podaje pola from i subject wybranych wiadomoci w skrzynce
    pocztowej (mailbox) lub folderze

SK/LADNIA

    frm [-hnQqStv] [-s status] [folder | uytkownik] ...
    nfrm [-hnQqStv] [-s status] [folder | uytkownik] ...

OPIS

    Frm podaje informacj o wybranych wiadomociach (jedna na lini) w
    formacie:

    nadawca [temat]

    gdzie nadawca jest nazw osoby od ktorej jest dany wiadomo, a temat jest
    tematem wiadomoci, o ile istnieje. Jeli wiadomo jest od Ciebie, cz
    nadawca zostanie zastpiona polem ``To user'', gdzie `user' jest
    zastpione nazw osoby do ktorej poczta zostala wyslana.  Ten przypadek
    jest moliwy kiedy dostajesz kopi poczty, ktor wczeniej wyslale.

    Jeli  jest podana nazwa foldera, program przeszukuje go zamiast
    standardowej skrzynki pocztowej. Jeli jako argument podana jest nazwa
    uytkownika frm przeszukuje jego skrzynk pocztow, o ile mamy prawo
    dostpu do niej.

    Nazw folderu moemy poda w podobnej notacji jak przy wywolaniu programu
    pocztowego Elmr (np., =folder).

    Frm wywolany jako nfrm dziala identycznie jak ``frm -s new''.

OPCJE

    Frm moe by wywolany z nastpujcymi opcjami:

    -h   Wywietl krotki opis opisujcy moliwe opcje.

    -n   Ponumeruj wiadomoci uywajc takiego schematu numerowania, ktory
       zrozumie na przyklad, readmsg.

    -Q   Tryb wywietlajcy jedynie informacje o bldach. Ta opcja moe by
       przydatna w skryptach powloki, gdzie wane jest jedynie czy
       program zakoczyl si sukcesem czy te nie, a reszta informacji
       jest nieistotna.

    -q   Tryb "cichy".  Wywietla jedynie jednolinijkowy komunikat dla
       kadego podanego folderu lub skrzynki pocztowej.

    -S   Podaje liczb wiadomoci o okrelonym statusie w kadej podanej
       skrzynce pocztowej lub folderze.  Jeli chcesz aby zostala
       wywietlona jedynie linia z liczb wiadomoci uyj dodatkowo -q .

    -s status
       Wywietl jedynie wiadomoci o podanym statusie. `status' moesz
       zastpi slowem "new" (nowy), "unread" (nieczytany), "old" (ta
       samo co "unread"), or "read" (przeczytany). Opcja -s moe by
       podana wiele razy aby wywietli informacj o np. nowych i
       nieprzeczytanych wiadomociach. Wystarczy aby podal  jedynie
       pierwsz liter statusu.

    -t   Tryb "schludny". Jeli pole from jest zbyt dlugie aby zmieci si z
       polem subject ktore zaczyna si w standardowo okrelonym miejscu,
       przesuwa pole subject o jedn lini poniej.

    -v   Tryb "gadatliwy". Wywietla opis w naglowku przed wylistowaniem
       zawartoci kadej podanej skrzynki pocztowej lub folderu.

KOD WYJCIA

    Frm zwraca status zero ("prawda") jeli wiadomoci pasujce do `status' s
    obecne.  Frm zwraca 1 jeli nie ma wiadomoci pasujcych do `status', ale
    s jakie inne , zwraca 2 jeli w ogole nie ma wiadomoci, lub 3 jeli
    pojawil si jaki bld. Jeli podano wiele skrzynek pocztowych lub
    folderow, kod wyjcia odnosi si jedynie do ostatnio sprawdzanego. Moe
    zosta to wykorzystane w skryptach aby sprawdzi jaki rodzaj poczty
    posiada uytkownik.

Przyk/lady

    Kilka przykladow uycia:

      $ frm

    wywietli informacj o wszystkich wiadomociach w  Twojej  skrzynce
    pocztowej lub ``You have no mail.'' jeli nie ma adnych wiadomoci w
    niej.

      $ frm -s new

    wywietli informacj o wszystkich nowych wiadomociach w Twojej skrzynce
    pocztowej ``You have no new mail.'' Zauwa drobn ronic z poprzednim
    przykladem.

      $ frm -s new -s unread guest

    zakladajc e masz odpowiednie prawa dostpu do (czytania)  poczty
    uytkownika  guest , frm wywietli informacj  o wszystkich nowych
    wiadomociach w skrzynce pocztowej uytkownika guest. Jeli nie ma poczty,
    frm wypisze ~``guest has no mail.''

      $ frm -q -S

    wywietli jedno liniow informacj o iloci poczty przeczytanej, nie
    czytanej i nowej w Twojej skrzynce pocztowej. Np. ``You have 2 new
    messages, 3 unread messages, 23 read messages.''

AUTOR

    Elm Development Group

ZOBACZ TAKE

    readmsg(1L), elm(1L), mail(1), mailx(1)

INFORMACJE O B/LDACH DO

    Syd Weinstein elm@DSI.COM  (dsinc!elm)

COPYRIGHTS

    Copyright 1988-1992 by The USENET Community Trust
    Derived from Elm 2.0, Copyright 1986, 1987 by Dave Taylor

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.