Provided by: rpm-i18n_4.9.0-7_all bug

NAZWA

    gendiff - narzędzie pomagające przy generowaniu bezbłędnych plików diff

SKŁADNIA

    gendiff <katalog> <rozszerzenie-diff>

OPIS

    gendiff jest dość prostym skryptem pomagającym przy generowaniu pliku
    diff z pojedynczego katalogu. Jako jedyne argumenty przyjmuje nazwę
    katalogu i "rozszerzenie-diff". Rozszerzenie diff powinno być unikalną
    sekwencją znaków dodaną na końcu  wszystkich  oryginalnych,  nie
    zmodyfikowanych plików. Wyjściem programu jest plik diff, który można
    nałożyć przy użyciu programu patch, aby odtworzyć zmiany.

    Zwykle sekwencja czynności do stworzenia pliku diff to utworzenie dwóch
    identycznych katalogów, dokonanie zmian w jednym katalogu i użycie
    narzędzia diff do utworzenia listy różnic między nimi. Użycie gendiff
    eliminuje potrzebę dodatkowej kopii oryginalnego, nie zmodyfikowanego
    katalogu. Zamiast tego trzeba zachować tylko pojedyncze pliki przed
    zmodyfikowaniem.

    Przed  edycją  pliku  skopiuj  go,  dołączając do nazwy wybrane
    rozszerzenie. Tzn. jeśli zamierzasz zmodyfikować plik somefile.cpp i
    wybrałeś rozszerzenie "fix", skopiuj go do somefile.cpp.fix przed
    edycją. Następnie modyfikuj pierwszą kopię (somefile.cpp).

    Po edycji wszystkich potrzebnych plików w ten sposób wejdź do katalogu
    jeden poziom wyżej niż jest obecny kod źródłowy i napisz:

      $ gendiff tenkatalog .fix > mydiff-fix.patch

    Powinieneś przekierować wyjście do pliku (jak na przykładzie), chyba że
    chcesz zobaczyć wynik na standardowym wyjściu.

ZOBACZ TAKŻE

    diff(1), patch(1)

AUTOR

    Marc Ewing <marc@redhat.com>