Provided by: griffith_0.12.1-1_all bug

NAME

    griffith - zarzdca kolekcji filmow

SYNOPSIS

    griffith

OPIS

    Griffith zarzdza kolekcj filmow. Dodawanie kolejnych pozycji jest tak
    latwe i szybkie, jak wpisanie tytulu filmu i wybranie odpowiedniego
    rodla. Griffith nastpnie sam pobierze z internetu potrzebne informacje.

OPCJE

    -h, --help
       Pokazuje informacje o sposobie uycia.

    -D --debug
       Uruchamia program w trybie debugowania.

    -C --clean
       znajduje i usuwa niepotrzebne pliki w katalogu z plakatami.

    --check-dep
       sprawdza zalenoci - jeeli wszystkie potrzebne moduly Pythona s
       zainstalowane, polecenie nie wywietla adnych komunikatow.

    --sqlecho
       Wywietla wszystkie zapytania SQL na standardowym wyjciu.

    --home DIR
       Ustawia katalog domowy Griffith'a. Uyj tej opcji, jeeli chcesz
       zmieni domylny katalog ~/.griffith

    Wyszukiwanie listy filmow:

    -c <wyraenie> --cast=<wyraenie>
       pole obsada musi zawiera <wyraenie>

    -d <wyraenie> --director=<wyraenie>
       pole dyrektor musi zawiera <wyraenie>

    -o <wyraenie> --original_title=<wyraenie>
       pole tytul oryginalny musi zawiera <wyraenie>

    -t <wyraenie> --title=<wyraenie>
       pole tytulu musi zawiera <wyraenie>

    -y <numer> --year=<numer>
       film musi by wydany w roku <numer>

    -s <kolumny> --sort=<kolumny>
       ustaw  metod  sortowania  na  <columns>.  Przyklad  uycia:
       --sort=o_title,number,director

ZOBACZ TAKE

    Strona domowa: <http://www.griffith.cc/>

B/LDY

    Jeeli szukasz pomocy lub chcesz zglosi bld, odwied stron domow <http://
    www.griffith.cc/> lub <https://bugs.launchpad.net/griffith>

AUTORZY

    Griffith zostal napisany przez Vasco Nunesa i Piotra Oarowskiego.
    Zobacz plik AUTHORS z list wspolpracownikow

    Copyright (C) 2005-2008 Vasco Nunes <vasco.m.nunes@gmail.com>, Piotr
    Oarowski <ozarow+griffith@gmail.com>,

    Ta strona podrcznika zostala napisana przez Piotra Oarowskiego

                 Dec 22, 2006           griffith(1)