Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    groff - frontend systemu formatowania dokumentow groff

SK/LADNIA

    groff [ -tpeszaivhblCENRSVXZ ] [ -wnazwa ] [ -Wnazwa ] [ -mnazwa ] [
    -Fdir ] [ -Tdev ] [ -ffam ] [ -Mdir ] [ -dcs ] [ -rcn ] [ -nnum ] [
    -olista ] [ -Parg ] [ pliki... ]

OPIS

    groff  jest frontendem do systemu formatowania dokumentow groff.
    Normalnie uruchamia on program troff i odpowiedni dla wybranego
    urzdzenia postprocesor. Dostpne urzdzenia to:

    ps   Dla drukarek/przegldarek postscriptowych.

    dvi  Dla formatu TeX dvi.

    X75  Dla przegldarki X11 75 dpi

    X100  Dla przegldarki X11 100 dpi

    ascii Dla urzdze tekstowych

    latin1 Dla urzdze tekstowych, akceptujcych zestaw znakow ISO Latin-1.

    Postprocesor uywany dla danego urzdzenia jest podawany komend postpro w
    pliku opisu urzdzenia. Moe to by uniewanione opcj -X.

    Domylnym urzdzeniem jest ps. Opcjonalnie moe ono preprocesowa przez
    dowolne z pic, eqn, tbl, refer lub soelim.

    Opcje bez argumentu mog by zgrupowane za pojedynczym -. Plik o nazwie
    - oznacza standardowe wejcie.

    Komenda grog moe by uywana do zgadywania prawidlowych komend groff, w
    celu sformatowania pliku.

OPCJE

    -h   Wydrukuj informacj o uyciu.

    -e   Preprocesuj poprzez eqn.

    -t   Preprocesuj poprzez tbl.

    -p   Preprocesuj poprzez pic.

    -s   Preprocesuj poprzez soelim.

    -R   Preprocesuj  poprzez  refer.  Nie  istnieje  mechanizm do
       przekazywania argumentow do refer, poniewa wikszo opcji refer ma
       rownowane  komendy, ktore mog by wlczone w pliku.  Wicej
       szczegolow znajdziesz w refer(1).

    -v   Powoduje, e programy uruchamiane przez groffa drukuj swoj numer
       wersji.

    -V   Wydrukuj potok na standardowym wyjciu zamiast wykonywania go.

    -z   Powstrzymaj wyjcie troffa.  Drukowane bd tylko komunikaty o
       bldach.

    -Z   Nie postprocesuj wyjcia troffa. Normalnie groff automatycznie
       uruchamia odpowiedni postprocesor.

    -Parg Przeka  postprocesorowi  arg.  Kady  argument powinien by
       przekazywany w osobnej opcji -P. Zauwa, e groff nie dokleja -
       do arg przed przekazaniem go postprocesorowi.

    -l   Wylij wyjcie na drukark.  Komenda uywana do wykonania jest
       okrelona przez komend print w pliku opisu urzdzenia.

    -Larg Przeka arg spoolerowi. Kady argument powinien by przekazany w
       osobnej opcji -L.  Zauwa, e groff nie dokleja - do arg przed
       przekazaniem go postprocesorowi.

    -Tdev Przygotuj wyjcie dla urzdzenia dev.  Domylnym urzdzeniem jest
       ps.

    -X   Przejrzyj  przy  uyciu  gxditview  zamiast  uywa  zwyklego
       postprocesora.  Groff przekazuje programowi gxditview  opcj
       -printCommand, ktora powoduje, e akcja Print robi to samo, co
       groff by zrobil, gdyby otrzymal opcj -l.  Nie jest zbyt
       prawdopodobne, by wyszly z tego dobre efekty, chyba e z -Tps.

    -N   Nie zezwalaj na nowe linie z ogranicznikami eqn. Jest to to
       samo, co opcja -N w eqn.

    -S   Bezpieczniejszy tryb. Przeka opcj -S do pic i uyj w troffie makr
       -msafer.

    -a
    -b
    -i
    -C
    -E
    -wnazwa
    -Wnazwa
    -mnazwa
    -olista
    -dcs
    -rcn
    -Fdir
    -Mdir
    -ffam
    -nnum Te s opisane w troff(1).

RODOWISKO

    GROFF_COMMAND_PREFIX
       Jeli jest to ustawione na X, to groff uruchomi X'owegotroffa
       zamiast troffa. Tyczy si to take tbl, pic, eqn, refer i soelim.
       Nie ma to wplywu na grops, grodvi, grotty i gxditview.

    GROFF_TMAC_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogow, w ktorych szuka plikow z
       makrami.

    GROFF_TYPESETTER
       Domylne urzdzenie.

    GROFF_FONT_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogow, w ktorych szuka katalogu
       devnazwa.

    PATH  cieka przeszukiwania dla komend wywolywanych przez groff.

    GROFF_TMPDIR
       Katalog, w ktorym tworzone s pliki tymczasowe. Jeli nie jest to
       ustawione, a ustawione jest TMPDIR , to pliki tymczasowe bd
       skladane w tym katalogu.  W przeciwnym wypadku bd tworzone w
       /tmp. Komendy grops(1) i refer(1) mog tworzy pliki tymczasowe.

PLIKI

    /usr/lib/groff/font/devnazwa/DESC Plik opisu urzdzenia dla urzdzenia
                     nazwa.

    /usr/lib/groff/font/devnazwa/F   Plik z fontem dla fontu F urzdzenia
                     nazwa.

AUTOR

    James Clark <jjc@jclark.com>

B/LDY

    Zglaszaj bldy na bug-groff@prep.ai.mit.edu. Zalcz kompletny przyklad,
    ktory pozwoli powieli bld i zalcz informacj o uywanej wersji groffa.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1989, 1990, 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.

    groff jest darmowy; moesz go rozpowszechnia i modyfikowa zgodnie z
    licencj GNU GPL, wydan przez Free Software Foundation, w wersji 2 lub
    poniejszej.

    groff jest udostpniany w nadziei, e bdzie przydatny, lecz BEZ ADNEJ
    GWARANCJI. Obejrzyj licencj dla dalszych szczegolow.

    Powiniene otrzyma kopi GPL wraz z groffem; zobacz plik COPYING. Jeli
    nie, napisz do Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
    Boston, MA 02111-1307, USA.

DOSTPNO

    Najnowsza wersja groffa jest zawsze dostpna z anonimowego ftp na
    prep.ai.mit.edu (18.71.0.38) w katalogu pub/gnu.

ZOBACZ TAKE

    grog(1),  troff(1),  tbl(1), pic(1), eqn(1), soelim(1), refer(1),
    grops(1),  grodvi(1),  grotty(1),  gxditview(1),  groff_font(5),
    groff_out(5), groff_ms(7), me(7), groff_char(7), msafer(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.