Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    hman - przegldanie stron podrcznika ekranowego

SYNOPSIS

    hman [ -P przegldarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] nazwa
    hman [ -P przegldarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] [ indeks ]

OPIS

    Skrypt hman jest interfejsem do programu man2html(1), pozwalajcym na
    wprowadzenie nazwy strony podrcznika ekranowego i zobaczenia jej w
    swojej  ulubionej  przegldarce www.  Swoim zachowaniem przypomina
    polecenie man(1), wic mona utworzy alias z hman do man.  Jeeli uywan
    przegldark jest netscape i netscape jest ju uruchomiony, to hman uyje
    wlanie tej uruchomionej przegldarki.

OPCJE

    -P przegldarka
       Okrela, ktorej przegldarki (np. lynx, xmosaic, arena, chimera,
       netscape, amaya, ...) uy. Ta opcja uniewania zmienn rodowiskow
       MANHTMLPAGER. Domyln wartoci jest wersja lynx-a nie wymagajca
       serwera httpd.

    -H komputer
       Okrela,  ktorego komputera naley wzi strony podrcznika. Ta
       opcja uniewania zmienn rodowiskow MANHTMLHOST.  Domyln wartoci
       jest localhost.

RODOWISKO

    MANHTMLPAGER
       Domylna przegldarka www jest wybierana na podstawie wartoci tej
       zmiennej.

    MANHTMLHOST
       Domylna komputer jest wybierany na podstawie wartoci  tej
       zmiennej.

ZOBACZ TAKE

    man(1),  man2html(1),  arena(1), lynx(1), netscape(1), xmosaic(1),
    glimpse(1)

    http://www.mcom.com/newsref/std/x-remote.html

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                19 stycznia 1998            hman(1)