Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       hman - przegldanie stron podrcznika ekranowego

SYNOPSIS

       hman [ -P przegldarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] nazwa
       hman [ -P przegldarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] [ indeks ]

OPIS

       Skrypt  hman  jest  interfejsem do programu man2html(1), pozwalajcym na
       wprowadzenie nazwy strony podrcznika  ekranowego  i  zobaczenia  jej  w
       swojej   ulubionej   przegldarce  www.   Swoim  zachowaniem  przypomina
       polecenie man(1), wic mona utworzy alias z hman do  man.   Jeeli  uywan
       przegldark  jest  netscape i netscape jest ju uruchomiony, to hman uyje
       wlanie tej uruchomionej przegldarki.

OPCJE

       -P  przegldarka
              Okrela, ktorej przegldarki (np. lynx, xmosaic,  arena,  chimera,
              netscape,  amaya, ...) uy.  Ta opcja uniewania zmienn rodowiskow
              MANHTMLPAGER.  Domyln wartoci jest wersja lynx-a  nie  wymagajca
              serwera httpd.

       -H  komputer
              Okrela,   ktorego  komputera  naley  wzi  strony podrcznika.  Ta
              opcja uniewania zmienn rodowiskow MANHTMLHOST.   Domyln  wartoci
              jest localhost.

RODOWISKO

       MANHTMLPAGER
              Domylna  przegldarka www jest wybierana na podstawie wartoci tej
              zmiennej.

       MANHTMLHOST
              Domylna  komputer  jest  wybierany  na  podstawie  wartoci   tej
              zmiennej.

ZOBACZ TAKE

       man(1),   man2html(1),   arena(1),  lynx(1),  netscape(1),  xmosaic(1),
       glimpse(1)

       http://www.mcom.com/newsref/std/x-remote.html

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                               19 stycznia 1998                        hman(1)