Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    hostid - wypisz numeryczny identyfikator biecego hosta

SK/LADNIA

    hostid

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie hostid w wersji GNU.

    Hostid wypisuje numeryczny identyfikator (szesnastkowo) biecego hosta.
    Identyfikator ten powinien dla kadego z hostow by unikalny.

OPCJE

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

B/LDY

    Wbrew informacji programu, opcja -v w obecnej wersji GNU nie jest
    obs/lugiwana. W innych implementacjach wypisuje ona identyfikator hosta
    dziesitnie oraz, w nawiasach, szesnastkowo.

ZOBACZ TAKE

    hostname(1), sh-utils(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.