Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    igawk - gawk z plikami wlczanymi

SK/LADNIA

    igawk [opcje gawk] -f plik-programu [--] plik...
    igawk [opcje gawk] [--] tekst-programu plik...

OPIS

    igawk jest prostym skryptem powloki dodajcym do gawk(1) moliwo obslugi
    "plikow wlczanych" ("include files").

    Programy AWK dla igawk s takie same jak dla gawk, z wyjtkiem tego, e
    dodatkowo moesz w swoim programie umieszcza wiersze w rodzaju

       @include getopt.awk

    by wlczy zawarto pliku getopt.awk albo z katalogu biecego albo z
    jednego z katalogow w ciece przeszukiwa.

OPCJE

    W gawk(1) znajdziesz pelny opis jzyka AWK oraz opcji, jakie obsluguje
    gawk.

PRZYK/LADY

    cat << EOF > test.awk
    @include getopt.awk

    BEGIN {
      while (getopt(ARGC, ARGV, "am:q") != -1)
         ...
    }
    EOF

    igawk -f test.awk

ZOBACZ TAKE

    gawk(1)

    Effective AWK Programming, Edycja 1.0, opublikowane przez Free Software
    Foundation, 1995.

AUTOR

    Arnold Robbins (arnold@skeeve.com).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.