Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    devdump, isoinfo, isovfy, isodump - Programy uytkowe do zrzucania i
    weryfikacji obrazow iso9660.

SK/LADNIA

    devdump obraz_iso

    isodump obraz_iso

    isoinfo [ -h ] [ -R ] [ -J ] [ -f ] [ -l ] [ -p ] [ -T sektor ] [ -N
    sektor ] [ -i obraz_iso ] [ -x cieka ]

    isovfy obraz_iso

OPIS

    devdump jest prostym narzdziem interaktywnie wywietlajcym zawarto
    urzdzenia lub obraz systemu plikow. Pocztkowy obraz to pierwsze 256
    bajtow pierwszego 2048-bajtowego sektora. Polecenia s takie same jak w
    przypadku isodump.

    isodump jest prostym narzdziem interaktywnie wywietlajcym zawarto
    obrazow iso9660 w celu weryfikacji integralnoci katalogow. Pocztkowy
    obraz to pierwsza cz katalogu glownego, i znak zachty wywietlajcy
    zakres i przesunicie w tym zakresie.

       Mona uy polece 'a' i 'b' aby porusza si w przod i w tyl wewntrz
       obrazu. Polecenie 'g' pozwala przeskoczy do konkretnego miejsca,
       a  polecenie  'f' pozwala na wpisanie frazy wyszukiwania.
       Polecenie '+' przeszukuje w przod a do nastpnego wystpienia
       frazy wyszukiwania, a polecenie 'q' koczy dzialanie programu
       devdump lub isodump.

    isoinfo jest narzdziem pozwalajcym na listowanie zawartoci obrazu
    iso9660 tak jak katalogu.

    isovfy jest narzdziem do weryfikacji integralnoci obrazu iso9660.
    Wikszo testow w isovfy zostalo dodanych po tym jak odnaleziono bldy we
    wczesnych wersjach mkisofs.  Trudno okreli jak uyteczne jest to
    aktualnie, ale nie zaszkodzi sprobowa.

OPCJE

    Tylko program isoinfo pozwala na uycie opcji w  linii  komend.
    Mianowicie:

    -h   wywietla podsumowanie wszystkich opcji.

    -f   tworzy taki wynik, jakby kto wykonal 'find . -print' na obrazie
       iso9660. Nie naley uywa opcji -l razem z opcj -f

    -i obraz_iso
       Okrela ciek do obrazu iso9660, ktory chcemy sprawdzi.

    -l   tworzy taki wynik, jakby kto wykonal 'ls -lR' na obrazie
       iso9660. Nie naley uywa opcji -f razem z opcj -l

    -N sektor
       Szybki sposob na analizowanie jednosesyjnych obrazow, ktore maj
       by zapisane na plyt wielosesyjn. Numer sektora okrela miejsce, w
       ktorym zostanie zapisana cieka na plyt przez nagrywark. Nie
       dotyczy pierwszej sesji na plycie.

    -p   Wywietla informacj o tablicy cieek.

    -R   Wyciga informacje z rozszerzenia Rock Ridge (jeli jest obecne) o
       prawach, nazwach plikow i wlacicielu.

    -J   Wyciga informacje z rozszerzenia Joliet (jeli jest obecne) o
       nazwach plikow.

    -T sektor
       Szybki sposob na analizowanie wielosesyjnych obrazow, ktore
       zostaly ju wypalone na plycie wielosesyjnej. Numer sektora
       podany tutaj to numer sektora, w ktorym zaczyna si dana sesja na
       plycie.

    -x cieka
       Wywietla podany plik na standardowe wyjcie.

AUTOR

    O te liche dodatki naley wini Erica Youngdale'a <ericy@gnu.ai.mit.edu>
    lub <eric@andante.jic.com>. Patche poprawiajce uywalno bylyby mile
    widziane.

B/LDY

    Interfejs uytkownika jest do bani.

PRZYSZ/LE UDOSKONALENIA

    Te narzdzia to tylko szybkie sztuczki, ktore s bardzo uyteczne podczas
    odpluskwiania problemow w mkisofs lub systemie plikow iso9660. Na dlusz
    met, byloby milo mie demon, ktory by eksportowal obraz iso9660 po NFS-
    ie.

    Isoinfo jest programem, ktory jest prawdopodobnie najbardziej uyteczny
    dla zwyklego uytkownika.

DOSTPNO

    Te narzdzia zostaly dostarczone wraz z pakietem mkisofs, a pierwotny
    host ftp to tsx-11.mit.edu, cieka /pub/linux/BETA/cdrom/mkisofs i wiele
    innych serwerow lustrzanych. Pomimo nazwy, oprogramowanie to nie jest
    wersj beta.

ZOBACZ TE

    mkisofs(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.