Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    kbd_mode - zglo, lub ustaw tryb klawiatury

SK/LADNIA

    kbd_mode [ -a | -u | -k | -s ]

OPIS

    Bez podanych argumentow, program wypisuje biecy tryb klawiatury (RAW,
    MEDIUMRAW or XLATE).  Z argumentem ustawia go (tryb) w nastpujcy
    sposob:

    -s: tryb scancode (RAW),

    -k: tryb keycode (MEDIUMRAW),

    -a: tryb ASCII (XLATE),

    -u: tryb UTF-8 (UNICODE).

    Oczywicie "-a" jest tylko tradycyjne, a uywany kod moe by dowolnym
    8-bitowym zestawem znakow. Opcja "-u" powoduje, e oczekiwany jest
    zestaw 16-bitowy, a znaki te s przekazywane do jdra jako 1, 2, lub 3
    bajty (zgodnie z kodowaniem UTF-8). W tych dwoch trybach uywane jest
    mapowanie zdefiniowane przez loadkeys(1).

    Uwaga: zmiana trybu klawiatury na inny ni ASCII lub Unicode spowoduje,
    e stanie si ona prawdopodobnie bezuyteczna. Komenda ta powinna by
    uywana jeli jaki program zostawil twoj klawiatur w niewlaciwym stanie.
    Zauwa, e w niektorych przedawnionych wersjach tego programu, opcja "-u"
    byla synonimem "-s".

ZOBACZ TAKE

    loadkeys(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                6 Kwietnia 1994          KBD_MODE(1)