Provided by: kde-l10n-pl_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAZWA

    kbookmarkmerger - Program slucy do lczenia danego zestawu zakladek z
    list zakladek uytkownika.

SK/LADNIA

    kbookmarkmerger [opcje Qt...] [opcje KDE...] {katalog}

OPIS

    kbookmarkmerger jest programem do lczenia danych zakladek z zestawem
    zakladek uytkownika. Jeli uytkownik nie posiada jeszcze utworzonych
    adnych zakladek, tworzony jest nowy zestaw zakladek i wstawiane s do
    niego dane zakladki. Podczas wykonywania tych czynnoci program
    kbookmarkmerger zachowuje informacje na temat zakladek dodanych podczas
    poprzednich scale, tak wic adna zakladka nie zostanie dodana wicej ni
    jeden raz. W przypadku, gdy KDE dziala podczas uruchomienia programu
    kbookmarkmerger, to podsystem zakladek KDE zostanie poinformowany o
    wszystkich zmianach zakladek uytkownika, tak, e wszystkie programy
    uzyskujce dostp do tych informacji (np. Konqueror) bd mialy moliwo
    natychmiastowego wychwycenia zmian.

    Rozwizaniem, ktore bylo wykorzystywane wczeniej, aby uzyska ten sam
    efekt, to zastosowanie starannie przygotowanego szkieletu katalogow
    domowych podczas tworzenia nowego konta uytkownika, aby dostarczy mu
    standardowy zestaw zakladek. Problemem jednak bylo to, e po utworzeniu
    konta, adne nowe zakladki nie mogly by dodane.

    Mechanizm ten jest uyteczny dla administratorow systemu, ktorzy chc
    doda zakladk skierowujc do okrelonego dokumentu (na przyklad wanej
    notatki dotyczcej systemu) wszystkim uytkownikom. Podobnie jest w
    przypadku dystrybutorow, na przyklad dolczajc pakiety oprogramowania
    dostarczaj take pliki zakladek, ktore program kbookmarkmerger scala z
    list zakladek uytkownika podczas instalacji pakietu. W ten sposob
    dokumentacja dostarczana razem z pakietem oprogramowania jest latwo
    dostpna natychmiast po instalacji pakietu.

    Jedynym parametrem wymaganym przez program kbookmarkmerger jest nazwa
    katalogu, ktory ma by przeszukany w poszukiwaniu plikow zakladek.
    Wszystkie pliki w danym katalogu zostan wlczone do konfiguracji
    uytkownika. Pliki, ktore si tam znajduj powinny by poprawnymi plikami
    XBEL.

ZOBACZ TAKE

    Podrcznik Konquerora[1]

PRZYK/LADY

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Scala wszystkie pliki zakladek przechowywane w katalogu
    /usr/local/extra-bookmarks z list zakladek uytkownika joe.

STANDARDY

      Specyfikacja XBEL[2]

OGRANICZENIA

    Przy okrelaniu, czy dany plik zakladek zostal ju scalony z zakladkami
    uytkownika, czy nie, program kbookmarkmerger sprawdza nazw pliku
    zakladek - zawarto nie jest w adnym stopniu sprawdzana. Oznacza to, e
    zmiana pliku zakladek, ktory byl ju raz scalony z zakladkami uytkownika
    nie spowoduje ponownego jego dodania.

    Pamitaj take, e w przypadku, gdy uytkownik zmienia zakladk, ktora byla
    ju scalona z jego konfiguracj, to pierwotny plik zakladki nie bdzie
    modyfikowany.

AUTOR

    Frerich Raabe raabe@kde.org

AUTOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Autor.

PRZYPISY

    1. Podrcznik Konquerora
      help:/konqueror/index.html

    2. Specyfikacja XBEL
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/