Provided by: kde-l10n-pl_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAZWA

    kde4-config - Wywietla cieki instalacji KDE

SK/LADNIA

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path typ]
          [--userpath typ] [--install typ]

OPIS

    kde4-config to program konsolowy (wiersza polece) uywany do pobierania
    informacji o instalacji KDE lub ciekach dostpu uytkownika.

    Uyj tego programu do okrelenia miejsc instalacji rozmaitych aspektow
    KDE w Twoim systemie.

OPCJE

    --expandvars
      Rozwija ${prefix} i ${exec_prefix} na wyjciu

    --prefix
      Wkompilowany przedrostek dla bibliotek KDE

    --exec-prefix
      Wkompilowany exec_prefix for dla bibliotek KDE

    --libsuffix
      Wkompilowany przyrostek cieki dostpu do bibliotek

    --localprefix
      Przedrostek w $HOME uywany do zapisywania plikow

    --version
      Wkompilowane oznaczenie wersji bibliotek KDE

    --types
      Wypisuje wszystkie dostpne typy zasobow KDE

    --path typ
      Przeszukuje ciek dostpu w poszukiwaniu okrelonego typu

    --userpath typ
      cieki dostpu zdefiniowane przez uytkownika dla typow:
      desktop|autostart|trash|document

    --install typ
      Przedrostek instalacji plikow zasobow

PRZYK/LADY

    Wypisz katalog instalacyjny KDE najwyszego poziomu:

    % kde4-config --prefix

    Wypisz list typow wszystkich zasobow:

    % kde4-config --types

    Wypisz ciek dostpu do zainstalowanej tapety pulpitu:

    % kde4-config --path wallpaper

ZOBACZ R'OWNIE

    kdeoptions(7)

B/LDY

    Nie s znane adne bldy.

AUTOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Autor.